www.copsu.cz :: Nabídka oborů (30.04.2017 - 08:57)

 
 

Nabídka oborů

 
Úvodní stránka   Nabídka oborů

Vyšší odborná škola

Mechatronika = Elektrotechnika, Strojírenství a Informační technologie

 • má akreditovaný tříletý vzdělávací program Elektrotechnika – mechatronické systémykreditním systémem hodnocení v denní i kombinované formě. Titul absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS."). Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Studium na VOŠ je také dobrou přípravou na vysokoškolské studium technického směru. Navíc některé vysoké školy uznávají absolvování našich předmětů a následně umožňují získání vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia.
 • více o vyšší odborné škole

Názory našich absolventů a jejich zaměstnavatelů

Maturita nebo výuční list

 • Mnozí žáci a rodiče nyní řeší dilema -  vybrat obor s maturitní zkouškou nebo ukončený MATURITAvýučním listem?. Naše škola vám toto rozhodování ulehčí. Díky organizaci studia v 1.ročníku může totiž žák, který se přihlásil na studijní obor s maturitou a zjistil, že je příliš náročný pokračovat bez ztráty roku ve druhém ročníku ve tříletém učebním oboru s výučním listem a k maturitě dojít po vyučení přes nástavbu. Tento postup je také možné aplikovat obráceně. Žák se obával maturitního oboru a přihlásil se na obor s výučním listem. V průběhu 1.ročníku se zjistí, že mu jde škola bez problémů a tak může pokračovat od druhého ročníku ve vybraném studijním oboru s maturitou. Takže vidíte, že definitivní výběr můžete u nás udělat až za rok.
 • NOVINKA: Unikátní možností je získání během čtyř standardních let maturitu i výuční list. Žáci VLpřijatí do maturitních oborů s posílenou výukou praxe (obory s kódem L) ve školním roce 2012/13 a dál budou mít u nás jedinečnou příležitost vykonat ve třetím ročníku učňovskou zkoušku a získat tak navíc i výuční list.
 •  více o čtyřletých studijních oborech s maturitní zkouškou
 •  více o tříletých učebních oborech s výučním listem

 Nástavbové studium

 • COP je jednou z mála škol, která nabízí nejen svým žákům ze tříletých NÁSTAVBAučebních oborů s výučním listem, ale i ostatním žákům z celého kraje možnost pokračovat ve studiu studijních nástavbových oborů zakončených maturitní zkouškou. Věk uchazečů nerozhoduje, nad 26 let si ale musí student sám platit zdravotní a sociální pojištění. Délka studia je u denní formy 2 roky u dálkové formy 3 roky.
 • více o nástavbovém studiu

Vysokoškolské studium

 • Škola nabízí ve smluvní spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou strojní aa ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze možnost řádného vysokoškolského studia zajišťovaného jednotlivými fakultami a probíhajícího ve speciálně vybavených prostorách naší školy.

   

   

   

   

   ČZU PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTAČVUT FAKUTLA STROJNÍ

   

   

 

AKTUALITY

28.04.2017

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory

 
27.04.2017

Úspěch žáků na krajském kole SOČ

 
27.04.2017

Nabídka oborů pro druhé kolo přijímacího řízení na školní rok 2017/18

 
25.04.2017

Účast v krajském kole soutěže programátorů

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.