www.copsu.cz :: Zájemci (28.02.2017 - 10:54)

 
 

Zájemci

 
Úvodní stránka   Zájemci

Proč si zvolit COPku?logo COP

Pro nás, kteří denně žijeme ve škole je těžké definovat, v čem jsme výjimeční a ojedinělí. Proto zde uvádíme některé postřehy a připomínky těch, kteří se již seznámili s naší školou:

 • Ojedinělost školy můžeme  doložit udělením titulu "NEJLEPŠÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ČESKÉ REPUBLIKY, který ředitel školy v roce 2005 převzal z rukou ministryně školství za účasti prezidenta i premiéra republiky a z mnoha dalších uznáních.
 • Můžeme se pochlubit tím, že naši žáci jsou pokládáni zaměstnavateli za odborníky ve svém zaměření a vysokými školami za perspektivní budoucí studenty. Ojedinělost výsledků žáků školy můžeme v každém roce doložit několika prvními místy v soutěži Středoškolská odborná činnost na krajské úrovni.
 • COP je velkou školou, která umožňuje žákům prostupnost v rámci celého spektra oborů. Žák tak může ještě v průběhu studia měnit obor podle zájmů a schopností - škola může vždy žákům a rodičům nabídnout různé varianty vzděláván
 • škola má dostatečnou kapacitu a pro 1.ročník studia je schopna vyhovět i zvýšenému zájmu o určitý obor studia a otevřít více tříd. Každý rok se otevírá cca 10 tříd 1. ročníku
 • žáci maturitních oborů mají možnost pokračovat v COP na vyšší odborné škole, kde si dále rozšíří svou odbornost, kvalifikaci a získají titul "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.")
 • žáci učebních oborů mají možnost pokračovat v COP v nástavbovém studiu k maturitě
 • o škole se říká, že je jednou z nejlépe vybavených odborných škol v celé České republice, ale přijďte se sami přesvědčit
 • COP je uznávaná odborná škola v rámci celé ČR. Toto uznání dokládá spolupráce s Ministerstvem školství a dalšími státními i soukromými institucemi na reformách odborného školství.
 • škola je naplněna počítači - v současné době je to asi 250 počítačů v 8 počítačových učebnách a specializovaných laboratořích
 • škola pro výuku používá modulový systém, kdy je učivo rozděleno na menší snadno zvládnutelné učební celky, kdy žák předem velmi dobře zná, jaké dovednosti a vědomosti bude muset na konci modulu prokázat. U neúspěšně zvládnutých modulů má žák další možnosti na jeho opravu
 • čipové indentifikační karty žáků využívají komplexní sesíťování školy a všudypřítomné počítače. Žák si tak může elektronicky přihlašovat stravování, půjčovat učebnice, využívat 2 moderní počítačové kopírovací a scanovací stroje a další služby školy
 • s čipovými kartami také souvisí docházkový systém ON-LINE, kdy si může každý žák i rodič ověřit na www stránkách školy docházku žáka do školy. Systém umožňuje výpisy docházky denní i dlouhodobé
 • škola si zakládá na přívětivém, upraveném a čistém prostředí školy
 • škola má velmi dobře propracovaný systém pomoci žákům s různými problémy učení. Škola má svého školního psychologa, specifické problémy učení (dyslexie, dysgrafie apod.) jsou řešeny vždy individuální pomocí a institutem výchovného poradenství
 • orientace školy na Cílové odborné kompetence vede k vysokému uznání dovedností absolventů školy ze strany firem i vysokých škol
 • velký počet projektů realizují studenti jako řešení konkrétních úloh od renomovaných firem (Kovosvit a.s., Jaderná elektrárna Temelín, ZVVZ Milevsko a.s., Bosch České Budějovice, atd.). Vznikají tak velmi hodnotné práce v oblasti využití jednočipových mikroporocesorů PIC, programovatelných automatů, programování, počítačové animace nebo využívání satelitní navigace
 • studenti COP jsou v každodenním kontaktu i s vysokoškoláky. Společný projekt COP a ČVUT Praha umožňuje žákům školy i jiným zájemcům studovat 1.ročník vysoké školy v Sezimově Ústí. Výuka je paralelní s 1.ročníkem v Praze a výuku vedou pouze profesoři z Prahy. Výsledky studentů v Sezimově Ústí jsou však mnohem lepší než jejich kolegů v Praze. Je to tím, že mají při menším počtu studentů lepší podmínky učení a vlastní studijní referenty
 • každý týden jsou v COP přítomni na výuce DPS profesoři z Pedagogické fakulty UK Praha, což je dobrým předpokladem pro učitele využívat moderní vyučovací formy a metody i při výuce žáků COP.AKTUALITY

23.02.2017

Jarní prázdniny

 
23.02.2017

Exkurze ve společnosti KOVOSVIT

 
23.02.2017

Účast na soutěži programátorů

 
19.02.2017

Kurz zabezpečovací techniky JABLOTRON

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.