www.copsu.cz :: Zájemci (30.04.2017 - 08:55)

 
 

Zájemci

 
Úvodní stránka   Zájemci

Proč si zvolit COPku?logo COP

Pro nás, kteří denně žijeme ve škole je těžké definovat, v čem jsme výjimeční a ojedinělí. Proto zde uvádíme některé postřehy a připomínky těch, kteří se již seznámili s naší školou:

 • Ojedinělost školy můžeme  doložit udělením titulu "NEJLEPŠÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ČESKÉ REPUBLIKY, který ředitel školy v roce 2005 převzal z rukou ministryně školství za účasti prezidenta i premiéra republiky a z mnoha dalších uznáních.
 • Můžeme se pochlubit tím, že naši žáci jsou pokládáni zaměstnavateli za odborníky ve svém zaměření a vysokými školami za perspektivní budoucí studenty. Ojedinělost výsledků žáků školy můžeme v každém roce doložit několika prvními místy v soutěži Středoškolská odborná činnost na krajské úrovni.
 • COP je velkou školou, která umožňuje žákům prostupnost v rámci celého spektra oborů. Žák tak může ještě v průběhu studia měnit obor podle zájmů a schopností - škola může vždy žákům a rodičům nabídnout různé varianty vzděláván
 • škola má dostatečnou kapacitu a pro 1.ročník studia je schopna vyhovět i zvýšenému zájmu o určitý obor studia a otevřít více tříd. Každý rok se otevírá cca 10 tříd 1. ročníku
 • žáci maturitních oborů mají možnost pokračovat v COP na vyšší odborné škole, kde si dále rozšíří svou odbornost, kvalifikaci a získají titul "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.")
 • žáci učebních oborů mají možnost pokračovat v COP v nástavbovém studiu k maturitě
 • o škole se říká, že je jednou z nejlépe vybavených odborných škol v celé České republice, ale přijďte se sami přesvědčit
 • COP je uznávaná odborná škola v rámci celé ČR. Toto uznání dokládá spolupráce s Ministerstvem školství a dalšími státními i soukromými institucemi na reformách odborného školství.
 • škola je naplněna počítači - v současné době je to asi 250 počítačů v 8 počítačových učebnách a specializovaných laboratořích
 • škola pro výuku používá modulový systém, kdy je učivo rozděleno na menší snadno zvládnutelné učební celky, kdy žák předem velmi dobře zná, jaké dovednosti a vědomosti bude muset na konci modulu prokázat. U neúspěšně zvládnutých modulů má žák další možnosti na jeho opravu
 • čipové indentifikační karty žáků využívají komplexní sesíťování školy a všudypřítomné počítače. Žák si tak může elektronicky přihlašovat stravování, půjčovat učebnice, využívat 2 moderní počítačové kopírovací a scanovací stroje a další služby školy
 • s čipovými kartami také souvisí docházkový systém ON-LINE, kdy si může každý žák i rodič ověřit na www stránkách školy docházku žáka do školy. Systém umožňuje výpisy docházky denní i dlouhodobé
 • škola si zakládá na přívětivém, upraveném a čistém prostředí školy
 • škola má velmi dobře propracovaný systém pomoci žákům s různými problémy učení. Škola má svého školního psychologa, specifické problémy učení (dyslexie, dysgrafie apod.) jsou řešeny vždy individuální pomocí a institutem výchovného poradenství
 • orientace školy na Cílové odborné kompetence vede k vysokému uznání dovedností absolventů školy ze strany firem i vysokých škol
 • velký počet projektů realizují studenti jako řešení konkrétních úloh od renomovaných firem (Kovosvit a.s., Jaderná elektrárna Temelín, ZVVZ Milevsko a.s., Bosch České Budějovice, atd.). Vznikají tak velmi hodnotné práce v oblasti využití jednočipových mikroporocesorů PIC, programovatelných automatů, programování, počítačové animace nebo využívání satelitní navigace.AKTUALITY

28.04.2017

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory

 
27.04.2017

Úspěch žáků na krajském kole SOČ

 
27.04.2017

Nabídka oborů pro druhé kolo přijímacího řízení na školní rok 2017/18

 
25.04.2017

Účast v krajském kole soutěže programátorů

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.