Luxmetr

 
Luxmetr je přístroj k měření intenzity osvětlení. Jednotkou intenzity osvětlení je lux (lx), což je intenzita osvětlení světelným tokem 1 lumenu (lm) rovnoměrně rozděleným na plochu 1 m2; 1 lux = 1 lm/m2. Za kvalitní luxmetr je považován přístroj, jehož spektrální citlivost odpovídá spektrální citlivosti lidského oka a jehož světlocitlivý receptor je opatřen tzv. kosinusovým korektorem, eliminujícím směrovou (úhlovou) chybu při šikmém dopadu světla. Při snímkování na mikrografických kamerách luxmetr slouží k nastavení a kontrole rovnoměrnosti osvětlení a ke korekci expozice. Neumožnuje však objektivní vyhodnocení případné změny činitele odrazu snímkované předlohy. Luxmetry se skládají z přijímače s fotočlánkem a z měřicího a vyhodnocovacího systému. Konstrukce luxmetru bývá různá a souvisí s metodou měření fotoproudu a principem samotného fotočlánku . Obvykle je měřen fotoproud vhodným obvodem s operačním zesilovačem.
 

Podle stupně přesnosti se luxmetry dělí na:

Luxmetry