Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => nabidka-oboru [3] => nastavbove-obory [4] => podnikani.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Podnikání | Copsu

www.copsu.cz :: Podnikání (22.01.2021 - 18:41)

 
 

Podnikání

DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Průběh studia:

 • délka studia 2 roky
 • studium prohlubuje a rozšiřuje ekonomické znalosti
 • zaměření studia především na technicko-ekonomickou stránku provozů i vlastních firem
 • místo tradičních osnov máme moduly, ve výuce užíváme ľákovské projekty
 • výuka v moderních učebnách
 • příprava k maturitě z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka a bloku ekonomických předmětů

Absolvent dovede:

Orientovat se v platné daňové soustavě ČR.

 • Vyplnit daňové přiznání pro daně přímé.
 • Vypočítat všechny složky mzdy.

Vyhotovit podnikatelský záměr pro založení a úvěrování firmy.

 • Sestavit žádost o úvěr pro banku.
 • Vytvořit a prokalkulovat reklamní plán.
 • Provést a vyhodnotit různé formy průzkumu trhu.

Zpracovat daňovou evidenci i účetnictví v malém a středně velkém podniku ručně i na počítači.

 • Vést daňovou evidenci, evidovat majetek, pohledávky a závazky malého podniku.
 • Vést účetnictví formou amerického deníku nebo deník a hlavní knihu na počítači i ručně.
 • Zpracovat závěrku účetní jednotky.

Vyhotovit obchodní korespondenci dle platných norem.

 • Vytvořit obchodní dopisy při uzavírání, plnění a porušování obchodních smluv.
 • Vyhotovit jednoduché právní písemnosti.
 • Stylizovat personální písemnosti (žádost o místo, životopis, výpověď).

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Průběh studia:

 • délka studia 3 roky
 • výuka 1 x v týdnu zpravidla v pátek od 14:15 do 19:15
 • studium prohlubuje a rozšiřuje ekonomické znalosti
 • zaměření studia především na technicko-ekonomickou stránku provozů i vlastních firem
 • místo tradičních osnov máme moduly, ve výuce užíváme žákovské projekty
 • výuka v moderních učebnách
 • příprava k maturitě z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka a bloku ekonomických předmětů

Absolvent dovede:

Orientovat se v platné daňové soustavě ČR.

 • Vyplnit daňové přiznání pro daně přímé.

 • Vypočítat všechny složky mzdy.

Vyhotovit podnikatelský záměr pro založení a úvěrování firmy.

 • Sestavit žádost o úvěr pro banku.
 • Vytvořit a prokalkulovat reklamní plán.
 • Provést a vyhodnotit různé formy průzkumu trhu.

Zpracovat daňovou evidenci i účetnictví v malém a středně velkém podniku ručně i na počítači.

 • Vést daňovou evidenci, evidovat majetek, pohledávky a závazky malého podniku.
 • Vést účetnictví formou amerického deníku nebo deník a hlavní knihu na počítači i ručně.
 • Zpracovat závěrku účetní jednotky.

Vyhotovit obchodní korespondenci dle platných norem.

 • Vytvořit obchodní dopisy při uzavírání, plnění a porušování obchodních smluv.
 • Vyhotovit jednoduché právní písemnosti.
 • Stylizovat personální písemnosti (žádost o místo, životopis, výpověď).

kód oboru: 64-41-L/51

Přihláška ke stažení

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.