www.copsu.cz :: Provozní technika (17.11.2019 - 08:40)

 
 

Provozní technika

DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Průběh studia:

 • délka studia 2 rokyŘízení technologie
 • studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti z učebního oboru
 • zaměření oboru na odbornou, technickou stránku malých i velkých provozů a odborné vedení vlastních firem
 • místo tradičních osnov máme moduly, ve výuce užíváme žákovské projekty
 • výuka v moderních učebnách a laboratořích
 • příprava k maturitě z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka a odborných předmětů elektro

Absolvent:

 • získá dovednosti pro navrhování a konstrukci technických zařízení, nářadí, nástrojů a výrobních pomůcek
 • je schopen vést výrobní, kontrolní i servisní provoz technického zaměření
 • určuje správné technologické podmínky výroby
 • umí číst a vypracovat výrobní výkresy a dokumentaci
 • získá specializaci dle požadavků zaměstnavatele
 • ovládá práci na počítači v aplikačním prostředí a moderní měřící techniku
 • uplatní se jako strojírenský technik, mistr, dispečer, technolog, zkušební technik, servisní technik, vedoucí pracovních čet a kolektivů.
 • může se ucházet o studium na vysoké školy a VOŠ

kód oboru: 23-43-L/51

Přihláška ke stažení

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.