Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => nabidka-oboru [3] => studijni-obory-s-maturitou [4] => elektrotechnika-chytra-reseni-v-energetice.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Chytrá řešení v energetice | Copsu

www.copsu.cz :: Chytrá řešení v energetice (16.01.2021 - 01:12)

 
 

Chytrá řešení v energetice

 
Úvodní stránka   Nabídka oborů > Studijní obory s maturitou > Chytrá řešení v energetice

Elektrotechnický obor Automatizace v energetice je vhodný pro žáky, kteří rozumí naší dnešní závislosti na energii a chtějí se stát perspektivními odborníky v energetice.

Uplatnění:

 • Absolvent vzdělávacího programu Automatizace v energetice získá znalosti v oboru elektrotechniky zaměřené do oblasti energetiky, elektroinstalace, provozní elektrotechniky, automatizace a ICT. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech výroby elektrické energie, elektroinstalací, elektroniky, energetických strojů, komplexní automatizace a HW i SW řídících systémů a počítačů.
 • Charakteristickým rysem absolventa je schopnost Učebna energetikysamostatné práce v náročných pracovních pozicích vymezených příslušnými obory činností, spojených s uvědomělým a účinným využíváním moderních elektrotechnických zařízení,včetně informační a komunikační techniky všude tam, kde je dominantní využití výpočetní techniky v řízení elektrotechnických systémů, jako projektant nebo technik se širokým přehledem v oblastech automatizace s důrazem na energetiku ve své profesi využívá vizualizaci technologických procesů a dálkovou správu dat.
 • Tento obor je vhodnou přípravou na vysokou školu nebo VOŠ

Vybrané získané dovednosti:Automatizace v energetice

Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Technická dokumentace, Elektrotechnika, Provozní elektrotechnika, Energetika, Automatizační technika, Strojirenství, Programování,  Číslicová technika, Měření a diagnostika, Praxe, apod.), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.
V oblasti profesních kompetencí získá absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

 • návrh a realizace vhodného regulačního systému pro řízení energetických nebo elektrotechnických zařízení
 • řešení úloh regulace a automatizace technologických procesů pomocí počítače
 • návrh a programování elektronických systémů
 • diagnostika a servis elektronických zařízení
 • simulace energetických procesů a jejich vizualizace
 • řízení a sledování činnosti různých typů zdrojů energie
 • používat programové vybavení osobního počítače při řešení zadaných úloh
 • používání vybraného cizího jazyka pro komunikaci i pro získávání odborných informací
 • důležité je získané potvrzení o zkoušce z § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

RVP oboru: Elektrotechnika

kód oboru: 26-41-M/01

Přihláška ke stažení

Panoramatická fotografie Učebny energetiky

Panoramatická fotografie Učebny energetiky

Portál školní hybridní FVE elektrárny

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.