Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => nabidka-oboru [3] => studijni-obory-s-maturitou [4] => elektrotechnika-pocitace-a-robotika.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Počítače a robotika | Copsu

www.copsu.cz :: Počítače a robotika (16.01.2021 - 01:21)

 
 

Počítače a robotika

Elektrotechnický obor Počítače a robotika je zaměřen na žáky, kteří rádi navrhují a chtějí stavět svá elektrotechnická zařízení, programují počítače a rádi by se zabývali stavbou robotů.

Uplatnění:

 • Absolvent vzdělávacího programu Počítače a robotika získá znalosti v oboru elektrotechniky zaměřené do oblasti mikroprocesorové techniky, automatizace a ICT. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, mikroprocesorové techniky, komplexní automatizace a HW i SW osobních počítačů.
 • Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v náročných pracovních pozicích vymezených příslušnými obory činností, spojených s uvědomělým a účinným využíváním moderních elektrotechnických zařízení,včetně informační a komunikační techniky všude tam, kde je dominantní využití výpočetní techniky, elektroniky a robotiky, jako programátor, elektronik a vývojář zařízení s mikroprocesorovou technikou nebo správce počítačem řízených systémů.
 • obor je dobrou přípravou na vysokou školu nebo VOŠ
 • Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Technická dokumentace, Elektrotechnika, Elektronika, Číslicová technika, Mikroprocesorová technika, Projektování, Měření a diagnostika, Automatizační technika, Programování, Praxe, apod.), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.
 • V oblasti profesních kompetencí získá absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Vybrané získané dovednosti:Počítače a robotika

 • uvádění do provozu a provozování elektrotechnických zařízení
 • návrh a realizace řídících obvodů průmyslových robotů a manipulátorů
 • řešení úloh regulace a automatizace technologických procesů na počítači
 • využití jednočipových mikropočítačů v elektrotechnice a v robotice
 • diagnostika a servis elektronických zařízení
 • navrhování sestavování a oživování počítačových sestav. Použití programového vybavení osobního počítače při řešení zadaných úloh
 • používání vybraného cizího jazyka pro komunikaci i pro získávání odborných informací
 • důležité je získané potvrzení o zkoušce z § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Vybraní nadaní žáci se každoročně úspěšně zúčastňují se svými projekty soutěží jako například Středoškolská odborná činnost, apod. Další informace o oboru lze získat na webových stránkách, které vznikly za spolupráce žáků a učitelů tohoto oboru.

RVP oboru: Elektrotechnika

kód oboru: 26-41-M/01

Přihláška ke stažení

Z prací žáků:

 Poster Rona ČižinskýPoster Petr MarekPoster Milan HájekPoster Josef JanštoPoster Lukáš Matuška

 

Úspěchy žáků: Naši žáci tohoto oboru se pravidelně úspěšně účastní různých soutěží zaměřených na elektrotechniku, robotiku a programování.

 

     První a třetí místo v robotické soutěži První a třetí místo v robotické soutěži První a třetí místo v robotické soutěži První a třetí místo v robotické soutěži První a třetí místo v robotické soutěži

diplom talent Jihočeského kraje

Diplom 1. místo KyberRobot 2016

Diplom 2. místo KyberRobot 2016

Diplom za kreativitu KyberRobot 2016

  

Diplom Robosoutěž 2014

 

 

  

Diplom

Diplom

Diplom

1. místo v soutěži SOČ - projekt výukového videa

2. místo v soutěži ČVUT programování a návrh robota LEGO

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.