Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => nabidka-oboru [3] => studijni-obory-s-maturitou [4] => mechanik-elektrotechnik-digitalni-technika.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Mechanik elektronik - digitální technika | Copsu

www.copsu.cz :: Mechanik elektronik - digitální technika (16.01.2021 - 00:12)

 
 

Mechanik elektronik - digitální technika

 
Úvodní stránka   Nabídka oborů > Studijní obory s maturitou > Mechanik elektronik - digitální technika

Moderní obor posazený na pomezí elektrotechniky a strojírenství zaměřený na průmyslové počítače a číslicové počítačové řízení s jeho aplikaci v průmyslu.

 

Uplatnění:

 • Absolvent školního vzdělávacího programu získá znalosti v oblasti elektrotechniky a jejích aplikací ve strojírenství. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektrotechnických a strojírenských zařízení, elektroniky, elektrotechnických měření a automatizace. Speciálním zaměřením je oblast číslicově řízené techniky, servisu a diagnostiky i oprav CNC strojů a zařízení včetně průmyslových robotů.
 • Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v pracovních pozicích vymezených příslušnými obory činností, spojených s uvědomělým a účinným využíváním moderních technických zařízení včetně informační a komunikační techniky jako montér a technik zajišťující výrobu nebo obchodně - technické služby u elektrotechnických a strojírenských firem, využívajících počítačovou a řídící techniku

Vybrané získané dovednosti:Montáž a servis průmyslových počítačů

Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Technická dokumentace, Měření a diagnostika, Elektronika, Elektrotechnika, Výpočetní technika, Procesorová technika Technologie, Odborný výcvik, apod.), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.

V oblasti profesních kompetencí získá absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

NOVINKA: Žáci přijatí do tohoto oboru od školního roku 2012/13 budou mít jedinečnou příležitost v rámci svého standardního čtyřletého maturitního studia vykonat ve třetím ročníku učňovskou zkoušku a získat navíc výuční list v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika  (více informací).

 • instalování a uvádění do chodu zařízení vybavených řídící elektronikou
 • provozování počítačem řízené techniky
 • diagnostikování provozu a závad CNC strojů
 • jednoduché montážní a demontážní úkony u mechanických uzlů
 • vytváření programů pro mechatronické systémy
 • řešení montážních a demontážních úkonů u rozvaděčů elektrických zařízení
 • důležité je získané potvrzení o zkoušce z § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • využití počítačové simulace procesů
 • používat programové vybavení osobního počítače při řešení zadaných úloh
 • používání vybraného cizího jazyka pro komunikaci i pro získávání odborných informací

kód oboru: 26-41-L/01

RVP oboru: Mechanik elektrotechnik

Přihláška ke stažení

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.