Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => nase-sluzby [3] => dalsi-vzdelavani [4] => ecdl-pocitacovy-ridicak.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
ECDL - počítačový řidičák | Copsu

www.copsu.cz :: ECDL - počítačový řidičák (24.05.2022 - 08:19)

 
 

ECDL - počítačový řidičák

 
Úvodní stránka   Naše služby > Další vzdělávání > ECDL - počítačový řidičák

ECDL - European Computer Driving Licence

Vítejte v testovacím středisku ECDL na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

Pro přihlášení k ECDL testování (Core) vyplňte přihlášku, vyplněnou a fyzicky podepsanou doručte na adresu střediska. Způsob platby dle dohody (faktura, hotově, ...). Jako potvrzení o převzetí přihlášky obdržíte (e-mailem, osobně) uživatelské jméno a heslo pro přihlašování konkrétních termínů testů.

Koncept ECDL

Původem evropský projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

  • Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).
  • Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.
  • Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

Prudký rozvoj digitálních technologií donutil po roce 2014 Evropskou komisi k novému zmapování existujících vzdělávacích systémů a standardů v oblasti digitálních kompetencí obyvatelstva. Výsledkem bylo vytvoření univerzálního vzdělávacího rámce DIGCOMP. Koncept ECDL / ICDL byl jedním z nejvýznamnějších systémů, které byly v rámci projektu DIGCOMP vyhodnocovány a byl shledán jako velmi dobrý příklad, jak rámec DIGCOMP v praxi naplňovat.

 

Vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1.října 2020 v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování zaměřené na možnost uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Škola se v letošním školním roce (2020/21) do tohoto projektu zapojila u oboru Informační technologie. Žáci, kteří do 30.března 2021 získají certifikát ECDL CORE, bude jim tento certtifikát uznán pro profilovou část maturitní zkoušky.

 

1. ECDL Sylabus

2. ECDL CORE

3. Slovníček pojmů

4. Ceník

5. Přihláška na testování - přihlášku po vyplnění zašlete na výše uvedenou adresu

6. Doporučené výukové materiály pro ECDL Sylabus 3.0, 4.0 a 5.0  


Více informací podají:

  • Ing. Kašpar Zdeněk, Ph.D.: e-mail: kaspar@copsu.cz , telefon: 381 407 210     
  • Mgr. Podhorská Jitka: e-mail: podhorska@copsu.cz, telefon: 381 407 422         
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.