Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => nase-sluzby [3] => dalsi-vzdelavani [4] => profesni-kvalifikace.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Uznávání učení | Copsu

www.copsu.cz :: Uznávání učení (24.01.2022 - 08:13)

 
 

Uznávání učení

Profesní kvalifikace

Škola je vlastníkem „akreditace“ (je tzv. autorizovanou osobou), která jí umožňuje nabízet nekvalifikovaným zájemcům přezkoušení jejich odborné úrovně a po úspěšném vykonání zkoušky předat osvědčení o tzv. „profesní kvalifikaci“ v oblasti strojírenství, elektrotechniky a obchodu. Více o profesních kvalifikacích

Přehled profesních kvalifikací, ke kterým je škola autorizovanou osobou

 Získání osvědčení o uznání profesní kvalifikace (co musíte udělat)

O zkoušku může požádat každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace (dle zákona o zaměstnanosti).

Provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovena tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky a je splatná při podání přihlášky ke zvolené zkoušce.

Postup ověřování:

  • seznámit se s požadavky a podrobnostmi k jednotlivým profesním zkouškám na stránkách projektu Národní soustava kvalifikací
  • vyplnit přihlášku ke zkoušce
  • odeslat vyplněné přihlášky s podpisem na adresu školy poštou nebo osobně předat na sekretariátu školy – podatelně k zaregistrování
  • uhradit stanovený poplatek za zkoušku v daném termínu
  • před konáním profesní zkoušky je třeba předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
  • dostavit se ke zkoušce v termínu, který stanoví autorizovaná osoba (škola)
  • po úspěšném vykonání zkoušky a splnění hodnotících standardů bude autorizovanou osobou (školou) vydáno osvědčení o uznání profesní kvalifikace
  • po úspěšném vykonání potřebných profesních kvalifikací z příslušného oboru se může uchazeč přihlásit k závěrečné zkoušce. Absolvováním závěrečné zkoušky dosáhne uchazeč středního vzdělání s výučním listem .

Naše škola nabízí s ohledem na zájem uchazečů vzdělávací kurzy, které jsou tématicky zaměřeny na konkrétní profesní zkoušky tak, aby absolvent byl schopen tuto zkoušku úspěšně vykonat. Cena vzdělávacího kurzu není zahrnuta v ceně zkoušky profesních kvalifikací, je třeba ji uhradit zvlášť.

Kontakt:

Mgr. Jitka Podhorská, tel.: 381 407 422, e-mail: podhorska@copsu.cz

 

 


 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.