Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => nase-sluzby [3] => dalsi-vzdelavani [4] => profesni-kvalifikace [5] => obecne-informace-o-uznavani-a-overovani-vysledku-predchoziho-uceni.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Obecné informace o uznávání a ověřování výsledků předchozího učení | Copsu

www.copsu.cz :: Obecné informace o uznávání a ověřování výsledků předchozího učení (02.03.2021 - 14:23)

 
 

Obecné informace o uznávání a ověřování výsledků předchozího učení

 
Úvodní stránka   Naše služby > Další vzdělávání > Uznávání učení > Obecné informace o uznávání a ověřování výsledků předchozího učení

Profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění.

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č.179/2006, Sb.) umožňuje získat plnohodnotný doklad o dosažení kvalifikace na základě přezkoušení vědomostí a dovedností člověka bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Zákon tedy umožní dospělým lidem získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí.

Profesní kvalifikace může být součástí kvalifikace úplné, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Pokud jedinec získá všechny profesní kvalifikace určitého oboru vzdělání, může následně složit závěrečnou zkoušku a získat kvalifikaci úplnou, která je spojená s dosažením příslušného stupně vzdělání.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list, maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon tedy přispívá k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Všechny kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací. Jedná se o databázi všech úplných a profesních kvalifikací. Ke každé profesní kvalifikaci jsou Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnotící standardy.   Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje, co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat při vlastní zkoušce.

Škola je vlastníkem „akreditace“ (je tzv. autorizovanou osobou), která jí umožňuje nabízet zájemcům přezkoušení jejich odborné úrovně a po úspěšném vykonání zkoušky předat osvědčení o tzv. „profesní kvalifikaci“ v oblasti strojírenství, elektrotechniky a ekonomiky.

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.