Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => o-skole [3] => aktuality [4] => jan-amos-komensky-529.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Jan Amos Komenský | Copsu

www.copsu.cz :: Jan Amos Komenský (27.02.2021 - 03:32)

 
 

Jan Amos Komenský

 
Úvodní stránka   O škole > Aktuality > Jan Amos Komenský

‹‹ zpět

15. listopadu 2020 - 350 let od úmrtí pedagogického velikána

 

15. listopadu si připomeneme 350 let od úmrtí pedagogického velikána Jana Amose Komenského. V této prazvláštní době se naskýtá příležitost k zamyšlení se nad jeho odkazem.

Všichni na jednom jevišti světa stojíme, A cokoliv se tu koná, všech se týče“.

Podle Komenského je lidskost vzácná komodita. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího nedostatku. Můžeme s klidem prohlásit, že lidství je rozporuplné. Vzorem se mnohým jeví život plný pokory a rozvažování, víry a přesvědčení, že nespravedlnost je důsledkem bezbřehosti hříchů mezi lidmi. Je to tím, že morální aspekty Komenského usilování mají svoje kořeny v jeho filosofii a sociální strategii.

Co nás dělá lidmi
? Komenský vyslovuje tři oblasti: vzdělání, náboženství a politika.

Vzdělání a vzdělávání každého člověka chápe Komenský jako veškerou moudrost a tím i všeobsažnost věcí jako cestu k pramenům světa. Takto pojatá filozofie je podle J. A. Komenského filozofií obecnou „vzhledem k obecnosti předmětu, podnětu i užitku“.

Obecnost tedy spočívá v její jednoduchosti, přirozenosti, plynulosti a povede (nebo spíše měla by vést) k vyrovnání rozporů nalezením správných idejí.Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam, Spojené provincie nizozemské) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen od roku 1628 působit v exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce.
zdrojAKTUALITY

25.02.2021

INFORMACE pro všechny - aktuální!!!

 
25.02.2021

Digitální technologie v odborném vzdělávání

 
23.02.2021

Metodika a opatření k realizaci JPZ, MZ, ZZ a absolutoria

 
19.02.2021

Hodnocení ON-LINE výuky

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.