www.copsu.cz :: Naše úspěchy (25.08.2019 - 22:52)

 
 

Naše úspěchy

Zpracování nového školního kurikula podle Rámcových vzdělávacích programů v rámci projektu Evropského sociálního fondu "PILOT -S"

Škole bylo jako jedné ze dvou škol Jihočeského kraje nabídnuto pracovat v projektu ESF a MŠMT "PILOT-S". V rámci projektových aktivit škola zpracovala 5 nových Školních vzdělávacích programů, které se stanou pro příští období stěžejní vzdělávací nabídkou školy. ŠVP byly zpracovány na základě modelových Rámcových vzdělávacích programů modulovou formou. Celkem bylo pedagogy školy pro šk.r. 2006/07 vytvořeno 1330 nových vzdělávacích modulů, které se staly součástí nového školního kurikula. V projektu jsou zapojeny z Jihočeského kraje pouze 2 školy.

 

Zahájení činnosti Školního poradenského pracoviště v rámci projektu Evropského sociálního fondu VIP Kariéra

Realizací dalšího projektu Evropského sociálního fondu VIP-Kariéra bylo škole umožněno zahájit od 1.9.2005 činnost komplexního Školního poradenského pracoviště(ŠVP). Žáků školy, kteří mají specifické poruchy učení i žákům s osobními problémy byla po celý rok poskytována odborná poradenská činnost školního psychologa, výchovného poradce, preventistky sociálně patologických jevů a speciálního pedagoga. Zájem klientů kteří mají diagnostikovanou dyslexii nebo jinou specifickou poruchu učení o pomoc odborníků byl velký. Činnost ŠVP je zajištěna i pro školní rok 2006/2007.

 

Otevření Konzultačního střediska Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity Praha, které v Sezimově Ústí zahajuje výuku bakalářského studijního programu

Komplexnost poskytovaných vzdělávacích služeb školy byla dále rozšířena o vysokoškolské bakalářské studium. Na základě společné spolupráce s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity Praha bylo zřízeno Konzultační středisko v Sezimově Ústí a od 1.9.2006 bude realizováno kombinované ekonomické studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj s možností pro absolventy získat bakalářský titul.

 

Uzavření dohody s Fakultou elektrotechnickou ČVUT Praha o využívání COP pro výuku studentů fakulty

Dlouhodobá spolupráce s ČVUT Praha, která je již řadu let realizována výukou 1.ročníku řádného vysokoškolského studia Fakulty strojní v Sezimově Ústí bude na základě společné dohody s novým akademickým vedením ČVUT rozšířena i na vzdělávací aktivity Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha.

 

Provedení kompletní rekonstrukce školní jídelny a kuchyně podle norem EU

O hlavních prázdninách 2006 byla realizována jedna z největších a nejdůležitějších investičních akcí školy - kompletní rekonstrukce jídelny a kuchyně školy tak, aby splňovala přísné normy EU, zvýšila hygienu, kulturnost a efektivitu poskytovaného stravování. Akce s nákladem téměř 10 miliónů byla dokončena k 31.8.2006.

 

««« 1 2 3 4 5 »»»

AKTUALITY

04.07.2019

Jaderná maturita jaro 2019

 
02.07.2019

Maturitní a závěrečné zkoušky PODZIM 2019

 
17.06.2019

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

 
14.06.2019

Volná místa

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.