Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => o-skole [3] => projekty [4] => projekty-v-udrzitelnosti [5] => basimet.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
BASIMET | Copsu

www.copsu.cz :: BASIMET (05.03.2021 - 06:37)

 
 

BASIMET

basimet

Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách

Vedoucí rakouský partner: Institut na podporu povolání - BFI - Horní Rakousko, Linz

Ostatní partneři projektu: VŠTE České Budějovice, JS RLZ České Budějovice, Úřad práce České Budějovice

Doba realizace: 1.1.2009 - 31.12.2010

Operační program: Evropská územní spolupráce Rakousko- Česká republika

Tisková zpráva

Popis projektu:

Projekt se zabývá systémovým srovnáním identifikací zaměstnaneckých profilů, kvalifikací atd., které jsou nyní a střednědobě postiženy nedostatkem odborníků, a to jak v Čechách, tak i v Rakousku. Je zaměřen je na odvětví kovu a kovodělné výroby.

Identifikuje k tomu vhodné základní kvalifikace. Projektoví partneři vyvinou a vyzkouší mezihraniční základní tréninky v oboru opracování kovů a kovodělné techniky (zaměření: výrobní technika, kovodělná technika, CNC-technika, technika sváření, CAD)

Cílová skupina projektu:

Odborný personál/Trenéři, správa trhu práce, Odborové svazy, (odborné) školy, tréninková zařízení, podniky, odborná sdružení

Cíle projektu:

  • Adaptace (jazykově, metodicky, odborně - doplnění o jazykové kurzy)
  • Vyzkoušení a vyvinutí možností Implacement-modelů k využití osobami v ČR
  • Doporučení pro uznávání těchto základních kvalifikací v AT a CZ, aby byl umožněn vstup do společného vzdělávacího systému
  • Vyzkoušení možností k vybudování dvoujazyčného, mezihraničního a meziregionálního vzdělávacího centra
  • Vybudování sítě

Výstupy projektu:

  • Modely pro základní odborné vzdělání a částečné kvalifikace v oborech opracování a techniky kovů
  • Vytvoření prostupné modulární nabídky dalšího vzdělávání, které zohlední jak informálně tak formálně získané kompetence účastníků školení, se státně uznávaným ukončením plných nebo částečných kvalifikací jako např. výuční zkoušky v AT
  • Pilotní tréninky - katalog doporučení pro uznávání vyvinutých základních kvalifikací v AT a CZ
  • Převod do standardní nabídky vzdělání zúčastněných projektových partnerů
  • Centrální výstupy projektu tvoří základ pro plánované kvalifikační centrum pro zaměstnance kovové výroby

Udržitelnost projektu:

Výstupy a cíle projektu jsou udržitelné po doby 5 let po skončení projektu. Škola bude využívat výstupy projektu –vytvořený vzdělávací program, učební plány, lidské zdroje, prostory a jejich vybavení využívané a zhodnocené v rámci pilotního ověřování vzdělávacího programu a zkušenosti získané  při realizaci. Příkladem může být tvorba vzdělávacích programů a učební plánů na míru zadavatelů (zaměstnavatelů) a případně vlastní realizace dalšího vzdělávání negenerující příjmy.

Škola má sociální partnery z řad významných zaměstnavatelů ve strojírenství a zejména podnikatelů sdružených v Jihočeské hospodářské komoře, kterým budou v průběhu udržitelnosti nabízeny výstupy projektu.

Výstupy projektu budou i nadále prezentovány a nabízeny na webových stránkách školy www.copsu.cz.

Vybudovaná síť rakouských a českých subjektů spolupracujících na projektu bude udržovaná i v době udržitelnosti projektu -  zejména spolupráce na dalších projektech z operačního programu přeshraniční spolupráce, výměna zkušeností v oblasti dalšího vzdělávání se společností BFI Linz.

Kontakt:

Ing. Hana Petrů, tel.: 381 407 401; e-mail: petru@copsu.cz

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.