www.copsu.cz :: Green Jobs (18.09.2019 - 02:01)

 
 

Green Jobs

 SpolupráceEU

 

 

 

Green Jobs - Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel – Jižní Čechy

Obsah projektu:

 • Regionální profil ekologického hospodářství a ekologické zaměstnanosti (struktura a rozvoj branží, zaměstnanosti, povolání a kvalifikace, potřeby odborníků, potřeby kvalifikace)
 • Regionální oblasti a potřeby inovací a technologií pro ekologické hospodářství
 • Databáze se zaměřením na „Green Innovation a Skills“ a pracovní pozice (potřeby inovace a kvalifikace) ve vybraných regionálních okruzích ekologického hospodářství
 • Modely pro vzdělávání v oblasti „Green Jobs“ s ohledem na specifické aktivační koncepce a přípravu učení (E-Learning a Blended-Learning, virtuální učební platforma, Train the Trainer)
 • Pilotní trénink v přeshraničním kontextu

Konkrétní cíle projektu:

 • Green Economy (zelená ekonomika) – tvorba analýzy regionální struktury a jejího potenciálu s relevantními zainteresovanými subjekty
 • analýza trhu práce a zjištění regionálních dotčených oblastí s ohledem na ekonomický růst a zaměstnanost v oblasti Green Jobs
 • vytvoření regionální databáze pracovních pozic pro oblast Green Skills ve vybraných odvětvích
 • příprava relevantní a poptávané nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Green Economy pro oba regiony česko-rakouské hranice
 • Implementace pilotních kurzů v oblasti „Green jobs“ ve spolupráci s regionálními podniky a úřady práce
 • převzetí zúčastněných projektových partnerů do řádné nabídky dalšího vzdělávání

Doba realizace:

září 2012 – srpen 2014

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z fondu ERDF – Operační program „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013“.

Partneři projektu: 

Institut na podporu povolání – BFI – Horní Rakousko

Agrárni komora Horního Rakouska – Institut dalšího vzdělávaní

LIQUA - Ústav pro jakostní analýzu Linz

Jihočeská rozvojová o.p.s.

COP Centrum odborné přípravy Vyšší odborná škola, Střední škola

Ekoport o.s.

Links:

Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013

Evropská Unie Evropský fond pro regionální rozvoj

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.