www.copsu.cz :: Mechatronika (18.09.2019 - 02:01)

 
 

Mechatronika

Podpora odborné přípravy středoškolské mládeže pro podmínky automatické i automatizované výroby (mechatronika)

Střední škola, Centrum odborné přípravy, SEZIMOVO ÚSTÍ je spolupracující organizací se SOŠ a SOU LANŠKROUN, která získala grant z programu EU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ, jehož poskytovatelem je MŠMT ČR.

Název projektu:

Podpora odborné přípravy středoškolské mládeže pro podmínky automatické i automatizované výroby (mechatronika)

Náplň projektu:

 • ověřování výuky podle učebnice Mechatronika
 • specifikace a realizace vzorových pracovišť pro praktickou výuku oboru na třech SŠ
 • specifikace a nákup speciálního programového vybavení pro návrh mechatronických systémů
 • příprava a vydání sbírek úloh pro praktickou výuku mechatroniky
 • několik seminářů na podporu výuky

Řešení projektu bude probíhat v období od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2007

Spolupracující organizace:

 • Střední škola, COP, Sezimovo Ústí
 • Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště Pardubice
 • Technická univerzita v Liberci, fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
 • Vysoké učení technické Brno, fakulta strojního inženýrství
 • TECO akciová společnost, Kolín
 • AVX Czech Republic s.r.o., Lanškroun
 • SOMA s.r.o Lanškroun 
 • Československá společnost pro automatizaci Praha Výstupy z projektu lze shlédnout na stránkách SOŠ a SOU Lanškroun

Výstupy z projektu lze shlédnout na stránkách SOŠ a SOU Lanškroun

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.