Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => o-skole [3] => projekty [4] => ukoncene-projekty [5] => pracoviste-dalsiho-vzdelavani.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Pracoviště dalšího vzdělávání | Copsu

www.copsu.cz :: Pracoviště dalšího vzdělávání (05.03.2021 - 06:49)

 
 

Pracoviště dalšího vzdělávání

 
Úvodní stránka   O škole > Projekty > Ukončené projekty > Pracoviště dalšího vzdělávání

Pracoviště dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením pro uplatnění v praxi

SROP 3.1 - CZ.04.1.05/3.1.00.1./0111

Realizace projektu: 1.1. 2005 - 31.7. 2005
Udržitelnost projektu: do 31.7. 2010.
Konečný příjemce: VOŠ, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí Budějovická 421
Region soudržnosti: Jihozápad
Program: Společný regionální operační program
Priorita: 5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření: 5.3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Cíl projektu:

Vytvořit materiálně - technické podmínky pro další vzdělávání osob se zdravotním postižením pro uplatnění v praxi realizací stavebních úprav budovy a prvního nadzemního podlaží v nevyužitém pavilonu bývalé školní jídelny. V rámci projektu byly zřízeny a vybaveny bezbariérové prostory pro získávání praktických odborných dovedností, vybudováno odpovídající zázemí (šatny, sociální zařízení a respirační prostor) a vybavena počítačová učebna 10 osobními počítači. Současně byla provedena oprava střešních izolací, výměna oken a zateplení vnějšího pláště budovy.

Záměrem projektu je poskytovat osobám se zdravotním postižením na vybudovaném pracovišti ucelený systém zahrnující celoživotní vzdělávání k získávání potřebných praktických dovedností ve smyslu stanovených cílových odborných kompetencí na základě požadavků zaměstnavatelů, zapracování na předem vytypované pracovní pozice a následné pracovní uplatnění. Nezbytnou součástí je i poskytování bezbariérového ubytování a pomoci při zabezpečování doprovodných služeb jak pro účastníky vzdělávacích aktivit,tak i pro zaměstnavatele.

Cílovou skupinu tvoří muži i ženy od 15. roku věku neomezeně. Projekt je zaměřen na pomoc všem osobám se zdravotními problémy, které se připravují ke vstupu na trh práce, nenašli uplatnění ve svém původním povolání, nebo jimž náhlá změna zdravotního stavu zasáhla do jejich produktivního věku. Zájemci nejsou omezeni ani věkem, ani úrovní svého předchozího vzdělání.

Celoživotní učení zahrnuje širokou nabídku, poskytující dostatečný prostor výběru všem zájemcům. V první řadě je zaměřena na základní kvalifikační kurzy se zapracováním v řemeslných profesích například zámečník, jemný mechanik, údržbář, elektrikář, modelář, truhlář, lakýrník, podlahář. Další možností jsou rekvalifikační kurzy pro ty osoby, které již v minulosti dosáhly určitého vzdělání a pro jejich další pracovní uplatnění je rekvalifikace nezbytná. Tyto budou zaměřeny na náročnější profese v oblasti informačních technologií, mikroprocesorové techniky, technologického programování, konstruování na PC, řízení a regulace a dalších podle požadavků zaměstnavatelů. Pro žáky po ukončení základní školní docházky je zde možnost řádného studia oborů střední průmyslové školy či vyučení ve zvoleném oboru.

Bližší informace:

Ing. Hana Petrů, tel.: 381 407 401, e-mail: petru@copsu.cz

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.