www.copsu.cz :: Středisko pro usnadnění vstupu ... (18.09.2019 - 02:02)

 
 

Středisko pro usnadnění vstupu ...

 
Úvodní stránka   O škole > Projekty > Ukončené projekty > Středisko pro usnadnění vstupu ...

Středisko pro usnadnění vstupu OZP a absolventů škol na volný trh práce

SROP 3.2 - CZ.04.1.05/3.2.43.3/3670

Realizace projektu: 1.7.2006 - 30.6.2007
Udržitelnost projektu: do 13.9. 2011

Cíl:

Reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva k pracovnímu uplatnění prostřednictvím vzájemného propojení potřeb vzdělávacích služeb a služeb zaměstnanosti

Aktivity projektu:

 • Pracovní a psychologické poradenství
 • Příprava individuální strategie k získání zaměstnání
 • Bilanční diagnostika
 • Ergodiagnostika
 • Semináře k získání znalostí a sociálních dovedností - soft-skills semináře (komunikace, sebeprezentace, pracovní právo apod.)
 • Specializované rekvalifikační kurzy
 • Rozšíření kvalifikace
 • Příprava k podnikání
 • Kurzy informačních technologií
 • Exkurze u zaměstnavatelů
 • Individuální zapracování na konkrétním pracovišti (výkon odborné praxe)
 • Vytvořena hrubá pracovní místa - 4

Partner projektu:

CUCU o. p. s., T. Bati 418, Sezimovo Ústí

Bližší informace:

Ing. Miloš Rak, tel.: 381 407 402, e-mail: rak@copsu.cz
Mgr. Jitka Podhorská, tel.: 381 407 402 , e-mail: podhorska@copsu.cz

Zajištění udržitelnosti projektu v roce 2007

Zajištění udržitelnosti akce vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Údaj ve smlouvě

Údaj v Závěrečné monitorovací zprávě

Skutečnost

Vytvořená hrubá pracovní místa - muži

osoba

2

0

0

Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy

osoba

2

4

4

Ostatní ukazatele zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Skutečnost

Podpořené osoby, které se zúčastnily kurzů soc. int

osoba

15

Úsp. absolventi kurzů

%

100

Počet přednášek, seminářů a workshopů

kus

8

Počet přednášek, seminářů a workshopů

osoba

60

Zajištění udržitelnosti projektu v roce 2008

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Údaj ve smlouvě

Údaj v Závěrečné zprávě

Skutečnost

Vytvořená hrubá pracovní místa - muži

osoba

2

0

0

Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy

osoba

2

4

4

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace1

Odůvodnění nesplnění naplnění ukazatele pro vytvoření hrubého pracovního místa pro muže:

 • uchazeči nejsou v evidenci ÚP
 • nesplňují potřebnou kvalifikaci a požadavky pro potřeby zaměstnavatele

Ostatní ukazatele zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací ukazatel Jednotka Skutečnost
Podpořené osoby, které se zúčastnily kurzů soc. int. osoba 122
Úsp. absolventi kurzů % 90,48
Počet přednášek, seminářů a workshopů kus 26
Počet přednášek, seminářů a workshopů osoba 225

Zajištění udržitelnosti projektu v roce 2009

Monitorovací ukazatel Jednotka Údaj ve smlouvě Údaj v Závěrečné zprávě Skutečnost
Vytvořená hrubá pracovní místa - muži osoba 2 0 0
Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy osoba 2 4 4

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace1

Odůvodnění nesplnění naplnění ukazatele pro vytvoření hrubého pracovního místa pro muže:

 • není zájem ze strany uchazečů evidence ÚP na obsazovaná pracovní místa
 • nesplňují potřebnou kvalifikaci a požadavky pro potřeby zaměstnavatele

Ostatní ukazatele zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací ukazatel Jednotka Skutečnost  
Podpořené osoby, které se zúčastnily kurzů soc. int. osoba 92  
Úsp. absolventi kurzů % 99,13  
Počet přednášek, seminářů a workshopů kus 23 + 54 indiv. poradenství  
Počet přednášek, seminářů a workshopů osoba 376

 

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.