www.copsu.cz :: VIP kariéra (18.09.2019 - 01:59)

 
 

VIP kariéra

VIP kariéra - VZDĚLÁVÁNÍ INFORMACE PORADENSTVÍ

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Co je podstatou projektu:

Žákům základních i středních škol chybí informace pro volbu profesní dráhy. Cílem projektu je proto zajistit informační, metodickou a vzdělávací podporu kariérového poradenství a vzdělávání realizovaného ve školách. V rámci projektu bude vybudován integrovaný Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce (ISA).

Co projekt přinese uživatelům:

Významnou částí projektu bude vytvoření školních poradenských pracovišť (ŠPP). Dále zájemcům o vzdělávání poskytne informace nejen o vzdělávací nabídce škol, oborech odborného vzdělávání, ale i o trhu práce (např. o oborech, jejichž absolventi se dobře uplatní). Součástí ISA bude také multimediální průvodce, který žákům pomůže s jednotlivými kroky volby povolání.

Jaké činnosti zajišťuje ŠPP:

4 základní služby: Výchovný poradce, Školní psycholog, Preventista sociálně patologických jevů, Speciální pedagog

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.