www.copsu.cz :: Všeobecné informace o škole (25.08.2019 - 22:56)

 
 

Všeobecné informace o škole

 
Úvodní stránka   O škole > Všeobecné informace o škole

Název školy:

Vyšší odborná škola, Střední škola,
Centrum odborné přípravy,
Sezimovo Ústí, Budějovická 421


Identifikace školy

IČ: 12 907 731
Identifikátor právnické osoby: 600 170 438
Remiso: 600 170 438
IZO: Střední škola 012 907 731
Vyšší odborná škola 151 027 269


Původně soukromá Baťova škola práce, Mistrovská škola a Průmyslová škola (1940) byla zřízena zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace v roce 2001. VOŠ, SŠ, COP je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. 


Hlavní činností školy je poskytování vzdělání ve Střední odborné škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech zaměřených na informatiku, strojírenství, elektrotechniku, mechatroniku aekonomiku. Škola sdružuje vyšší odbornou školu, střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.


Součástí školy je Informační vzdělávací středisko (IVS), které poskytuje ve spolupráci s úřadem práce (dle požadavků zaměstnavatelů) další vzdělávání 
formou rekvalifikací, kurzů, školení, seminářů a konferencí. IVS zajišťuje dále poradenskou činnost, informační činnost a certifikaci.
 

Škola připravuje řadu vzdělávacích aktivit v oblasti chytrých řešení v hospodaření s energiemi formou praxe.

 

kontakty


Součásti školy

Škola sdružuje:

 Odloučená pracoviště:

 • Sezimovo Ústí II, Dukelská 639
 • Sezimovo Ústí II, Dukelská 640
 • Sezimovo Ústí II, Lipová 499
 • Sezimovo Ústí II, Pionýrů 641
 • Tábor, Angela Kančeva 2506

Zřizovatel školy

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 byla zřízena na dobu neurčitou ke dni 11.9.2001 zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace. VOŠ,SŠ, COP je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu pravomocí daných zřizovací listinou. Odpovědnost školy vyplývá ze zákonných norem (zejména tzv. Školského zákona) a zřizovací listiny.

Historie školy

 • 1940 vznik soukromé Baťovy školy práce, Mistrovské školy a Průmyslové školy, které společně poskytovaly celoživotní vzdělávání
 • 1949 zahájení činností odborného učiliště a tím i komplexní výuky ve středisku pracujícího dorostu
 • 1952 zřízení "Státních pracovních záloh" jako státní školy pro odborné vzdělávání
 • 1980 zřízení Středního odborného učiliště strojírenského - škola získala statut vzdělávacího centra pro realizaci celoživotního vzdělávání – návrat k původnímu záměru zakladatele instituce
 • 1991 se stává Střední odborné učiliště strojírenské samostatnou příspěvkovou organizací
 • 1994 bylo učiliště přejmenováno na Integrovanou střední školu - Centrum odborné přípravy
 • 1997 škola přechází z řízení Ministerstva hospodářství pod správu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • 2000 změna názvu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
 • 2006 změna názvu Vyšší odborná škola, Střední škola - Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Předmět činnosti

Hlavní činností školy je poskytování středního vzdělání ve Střední odborné škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech uvedených v přehledu oborů. Dále škola poskytuje stravování ve školní jídelně a ubytování v domovech mládeže. Současně škola poskytuje další činnosti dle zřizovací listiny. Vzdělávací programy školy lze rozčlenit do směrů informatiky, strojírenství, elektrotechniky, mechatroniky a ekonomiky.

Školská rada

Školská rada na období 1.9.2017 - 31.8.2020 byla ustanovena v tomto složení: 

Mgr. Libuše Špinglová - pedagog školy
Ing. Ladislava Kášková - pedagog školy 

Ing. František Janda - zákonný zástupce žáků a rodičů
Marie Hrušková - zákonný zástupce žáků a rodičů

Pavel Hroch - za zřizovatele
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. - za zřizovatele

AKTUALITY

04.07.2019

Jaderná maturita jaro 2019

 
02.07.2019

Maturitní a závěrečné zkoušky PODZIM 2019

 
17.06.2019

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

 
14.06.2019

Volná místa

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.