www.copsu.cz :: Všeobecné informace o škole (15.10.2019 - 19:18)

 
 

Všeobecné informace o škole

 
Úvodní stránka   O škole > Všeobecné informace o škole

Název školy:

Vyšší odborná škola, Střední škola,
Centrum odborné přípravy,
Sezimovo Ústí, Budějovická 421


Identifikace školy

IČ: 12 907 731
Identifikátor právnické osoby: 600 170 438
Remiso: 600 170 438
IZO: Střední škola 012 907 731
Vyšší odborná škola 151 027 269


Původně soukromá Baťova škola práce, Mistrovská škola a Průmyslová škola (1940) byla zřízena zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace v roce 2001. VOŠ, SŠ, COP je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. 


Hlavní činností školy je poskytování vzdělání ve Střední odborné škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech zaměřených na informatiku, strojírenství, elektrotechniku, mechatroniku aekonomiku. Škola sdružuje vyšší odbornou školu, střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.


Součástí školy je Informační vzdělávací středisko (IVS), které poskytuje ve spolupráci s úřadem práce (dle požadavků zaměstnavatelů) další vzdělávání 
formou rekvalifikací, kurzů, školení, seminářů a konferencí. IVS zajišťuje dále poradenskou činnost, informační činnost a certifikaci.
 

Škola připravuje řadu vzdělávacích aktivit v oblasti chytrých řešení v hospodaření s energiemi formou praxe.

 

kontakty


Součásti školy

Škola sdružuje:

 Odloučená pracoviště:

 • Sezimovo Ústí II, Dukelská 639
 • Sezimovo Ústí II, Dukelská 640
 • Sezimovo Ústí II, Lipová 499
 • Sezimovo Ústí II, Pionýrů 641
 • Tábor, Angela Kančeva 2506

Zřizovatel školy

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 byla zřízena na dobu neurčitou ke dni 11.9.2001 zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace. VOŠ,SŠ, COP je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu pravomocí daných zřizovací listinou. Odpovědnost školy vyplývá ze zákonných norem (zejména tzv. Školského zákona) a zřizovací listiny.

Historie školy

 

Stručná historie školy

 

 • 1939 zahájení činnosti pobočky zlínské Baťovy školy práce

 

 • 1940 založení státní Průmyslové školy, jejímž pokračováním byla Mistrovská škola. Tyto školy poskytovaly společně s Baťovou školou práce celoživotní vzdělávání.

 

 • 1949 zahájení činností odborného učiliště nazývaného Středisko pracujícího dorostu

 

 • 1952 zřízení Státních pracovních záloh jako státní školy pro odborné vzdělávání

 

 • 1954 zrušeny Statní pracovní zálohy a výuka pokračovala v Odborném učilišti a Průmyslové škole pro pracující

 

 • 1973 zahájena výuka elektrotechnických oborů a čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou. Zároveň byla zahájena výuka oborů zaměřených na průmyslovou automatizaci.

 

 • 1976 Průmyslová škola přestěhována do Tábora

 

 • 1979 zřízení Středního odborného učiliště strojírenského, které vydávalo výuční listy a maturitní vysvědčení. Zřizovatelem školy byl Kovosvit s.p. Sezimovo Ústí. 

 

 • 1991 Střední odborné učiliště strojírenské se stává samostatnou příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem bylo Ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.

 

 • 1992 škola přejmenována na Integrovanou střední školu a zřizovatelem se stalo Ministerstvo hospodářství

 

 • 1994 změna názvu na Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy. Škola získala statut vzdělávacího centra pro realizaci celoživotního vzdělávání - návrat k původnímu záměru zakladatele instituce.

 

 • 1996 škola přechází pod správu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

 • 1999 škola sloučena s ISŠ Lipová 499, Sezimovo Ústí a změna názvu na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

 

 • 2002 zřizovatelem školy se stává Jihočeský kraj

 

 • 2006 zahájena výuka na VOŠ a název byl změněn na Vyšší odborná škola, Střední škola - Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421


Předmět činnosti

Hlavní činností školy je poskytování středního vzdělání ve Střední odborné škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech uvedených v přehledu oborů. Dále škola poskytuje stravování ve školní jídelně a ubytování v domovech mládeže. Současně škola poskytuje další činnosti dle zřizovací listiny. Vzdělávací programy školy lze rozčlenit do směrů informatiky, strojírenství, elektrotechniky, mechatroniky a ekonomiky.

Školská rada

Školská rada na období 1.9.2017 - 31.8.2020 byla ustanovena v tomto složení: 

Mgr. Libuše Špinglová - pedagog školy
Ing. Ladislava Kášková - pedagog školy 

Ing. František Janda - zákonný zástupce žáků a rodičů
Marie Hrušková - zákonný zástupce žáků a rodičů

Pavel Hroch - za zřizovatele
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. - za zřizovatele

AKTUALITY

15.10.2019

VNITŘNÍ ŘÁD VOŠ, SŠ, COP

 
02.10.2019

COPáci navštívili Microsoft

 
26.09.2019

AGROSTROJ Pelhřimov

 
24.09.2019

Atletika - okresní kolo

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.