www.copsu.cz :: Úřední deska (15.10.2019 - 19:20)

 
 

Úřední deska

 
Úvodní stránka   Úřední deska

Výsledky přijímacího řízení studentů VOŠ pro školní rok 2016/17

Škola dne 10.6. zveřejňuje výsledky přijímacího řízení pro Vyšší odbornou školu pro školní rok 2016/17. Tyto výsledky jsou k nahlédnutí ve škole a přístupné pomocí www.copsu.cz v sekci zájemci. Všem přijatým budoucím studentům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů na naší škole a i dále v životě.

 

Slavnostní vyřazení absolventů školy

Dne 15.6.2016 proběhne od 14:00 v přednáškovém sále C161 slavnostní vyřazení absolventů naší školy v oborech zakončených maturitní zkouškou. Rádi u toho přivítáme i rodiče a hosty žáků.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

Na základě výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. V tom škola nabízí volné kapacity pouze v těch oborech, které se budou v novém školním roku otevírat. Termín podávání přihlášek je pro druhé kolo stanoven na 31.5.2016.

 

Informace k výskytu příušnic

V Jihočeském kraji se toto onemocnění šíří především z Č. Budějovic a v rámci kontaktů mezi žáky (sportovní a kulturní akce) se objevuje i v dalších okresech. Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí nám bylo doporučeno, podat všem žákům a rodičům následující podrobnou informaci:

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

Škola dne 26.4. zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17. Tyto výsledky jsou k nahlédnutí ve škole a přístupné pomocí www.copsu.cz v sekci zájemci. Všem přijatým budoucím žákům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů na naší škole a i dále v životě.

 

Ředitelské volno 22.4. a 25.4.2016

Ředitel školy z důvodu zajištění řádného konání 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 vyhlašuje na dne 22.4. a 25.4. 2016 ředitelské volno. Zároveň pověřuje učitele, aby žákům zadali úkoly a dílčí projekty ke zpracování.

 

Úprava výuky ve čtvrtek 21.4.2016

Výuka ve škole ve čtvrtek 21. 4. 2016 končí 6. vyučovací hodinou, tj. ve 13:25. Učitelé zadají žákům na dva navazující dny ředitelského volna (22. a 25.4.) úkoly a dílčí projekty ke zpracování.

 

Organizace třídních schůzek ve dnech 13. a 14. dubna 2016

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí Vám oznamuje, že ve dnech 13. a 14.dubna 2016 od 17:00 hodin budou organizovány třídní schůzky. V rámci třídních schůzek máte možnost získat informace o studiu i otázkách souvisejících s činností školy. V tyto dny bude výuka končit 6. vyučovací hodinou tj. v 13.25 hodin.

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.