www.copsu.cz :: Úřední deska (19.04.2019 - 07:13)

 
 

Úřední deska

 
Úvodní stránka   Úřední deska

Velikonoční prázdniny a úprava výuky 23.3.

Ve středu 23.3. 2016 končí výuka z důvodu následných velikonočních prázdnin 6. vyučovací hodinu tj. v 13.25 hodin. Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 24.3. V pátek 25.3. a v pondělí 28.3. pak následují státní svátky. Výuka tak začne v úterý 29.3. po velikonocích. Přejeme hezké prožití svátků a bohatou pomlázku.

 

Přihlášky a přijímací řízení pro školní rok 2016/17

Dne 15.3. 2016 vypršel termín pro podávání přihlášek v prvním kole přijímacího řízení. Všem zájemců, kteří podali přihlášku, děkujeme za jejich zájem o studiu na naší škole. Nyní budou zájemci poštou vyrozuměni o způsobu přijímacího řízení a o přidělení identifikačního čísla. Všem pak přejeme úspěšné zvládnutí školního roku a přijímacího řízení na střední školu.

 

Jarní prázdniny a úprava výuky dne 12.2.

Dne 12.2. 2016 končí výuka 6. vyučovací hodinou tj. v 13.25 hodin. Třídnické hodiny s poučením před jarními prázdninami proběhnou individuálně. Jarní prázdniny jsou pro naši školu vyhlášeny v týdnu 15.2. - 19.2. 2016. Výuka po nich začne v pondělí dne 22.2. 2016. Všem přejeme hezké prázdniny.

 

Vyhlášení zahraniční stáže pro žáky COP

V termínu 17.4. do 30.4. 2016 proběhne pro žáky vybraných oborů naší školy zahraniční stáž v Rize v Lotyšsku. Stáž je zaměřena na oblast strojírenství. Účastníci budou navštěvovat v Lotyšsku technickou střední školu a vybrané strojírenské podniky. Stáži bude předcházet 20 přípravných hodin mimo čas vyučování.

 

Úprava výuky dne 26.1.2016 a pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 28.1. 2016 končí 1. pololetí. Výuka v tento den končí 5. vyučovací hodinou tj. v 12:35. Tato hodina bude třídnická pro všechny třídy. Žáci na praxi a odborném výcviku skončí v 11:00 a po obědě půjdou také na třídnickou hodinu. V pátek dne 29.1. 2016 mají žáci jednodenní pololetní prázdniny.

 

Úprava výuky dne 26.1.2016

Dne 26.1.2016 končí výuka z důvodu konání pedagogické rady 6. vyučovací hodiny, tj. v 13:25 hodin.

 

Kritéria k přijímacímu řízení na obory střední školy

Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějším předpisů, v souladu s Vyhláškou č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovuje tato kritéria přijímacího řízení na obory naší školy.

 

Kritéria k přijímacímu řízení pro obory vyšší odborné školy

Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 93 a § 94 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějším předpisů, v souladu s § 2 vyhlášky č.10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovuje tato kritéria přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání na naší škole.

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.