www.copsu.cz :: Úřední deska (17.02.2019 - 05:40)

 
 

Úřední deska

 
Úvodní stránka   Úřední deska

Přihlášky a přijímací řízení pro školní rok 2016/17

Dne 15.3. 2016 vypršel termín pro podávání přihlášek v prvním kole přijímacího řízení. Všem zájemců, kteří podali přihlášku, děkujeme za jejich zájem o studiu na naší škole. Nyní budou zájemci poštou vyrozuměni o způsobu přijímacího řízení a o přidělení identifikačního čísla. Všem pak přejeme úspěšné zvládnutí školního roku a přijímacího řízení na střední školu.

 

Jarní prázdniny a úprava výuky dne 12.2.

Dne 12.2. 2016 končí výuka 6. vyučovací hodinou tj. v 13.25 hodin. Třídnické hodiny s poučením před jarními prázdninami proběhnou individuálně. Jarní prázdniny jsou pro naši školu vyhlášeny v týdnu 15.2. - 19.2. 2016. Výuka po nich začne v pondělí dne 22.2. 2016. Všem přejeme hezké prázdniny.

 

Vyhlášení zahraniční stáže pro žáky COP

V termínu 17.4. do 30.4. 2016 proběhne pro žáky vybraných oborů naší školy zahraniční stáž v Rize v Lotyšsku. Stáž je zaměřena na oblast strojírenství. Účastníci budou navštěvovat v Lotyšsku technickou střední školu a vybrané strojírenské podniky. Stáži bude předcházet 20 přípravných hodin mimo čas vyučování.

 

Úprava výuky dne 26.1.2016 a pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 28.1. 2016 končí 1. pololetí. Výuka v tento den končí 5. vyučovací hodinou tj. v 12:35. Tato hodina bude třídnická pro všechny třídy. Žáci na praxi a odborném výcviku skončí v 11:00 a po obědě půjdou také na třídnickou hodinu. V pátek dne 29.1. 2016 mají žáci jednodenní pololetní prázdniny.

 

Úprava výuky dne 26.1.2016

Dne 26.1.2016 končí výuka z důvodu konání pedagogické rady 6. vyučovací hodiny, tj. v 13:25 hodin.

 

Kritéria k přijímacímu řízení na obory střední školy

Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějším předpisů, v souladu s Vyhláškou č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovuje tato kritéria přijímacího řízení na obory naší školy.

 

Kritéria k přijímacímu řízení pro obory vyšší odborné školy

Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 93 a § 94 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějším předpisů, v souladu s § 2 vyhlášky č.10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovuje tato kritéria přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání na naší škole.

 

Zveřejnění aktuální zřizovací listiny

Na úřední desce bylo dne 11.1.2016 aktualizováno úplné znění zřizovací listiny školy ke dni 1.1.2016.

 

AKTUALITY

08.02.2019

Techmania Science Center

 
08.02.2019

Exkurze v EATON

 
05.02.2019

Soutěž v anglickém jazyce

 
01.02.2019

Průmyslový počítač Sandra pro zkvalitnění výuky.

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.