www.copsu.cz :: Úřední deska (10.12.2018 - 17:02)

 
 

Úřední deska

 
Úvodní stránka   Úřední deska

Vyhlášení zahraniční stáže pro žáky COP

V termínu 17.4. do 30.4. 2016 proběhne pro žáky vybraných oborů naší školy zahraniční stáž v Rize v Lotyšsku. Stáž je zaměřena na oblast strojírenství. Účastníci budou navštěvovat v Lotyšsku technickou střední školu a vybrané strojírenské podniky. Stáži bude předcházet 20 přípravných hodin mimo čas vyučování.

 

Úprava výuky dne 26.1.2016 a pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 28.1. 2016 končí 1. pololetí. Výuka v tento den končí 5. vyučovací hodinou tj. v 12:35. Tato hodina bude třídnická pro všechny třídy. Žáci na praxi a odborném výcviku skončí v 11:00 a po obědě půjdou také na třídnickou hodinu. V pátek dne 29.1. 2016 mají žáci jednodenní pololetní prázdniny.

 

Úprava výuky dne 26.1.2016

Dne 26.1.2016 končí výuka z důvodu konání pedagogické rady 6. vyučovací hodiny, tj. v 13:25 hodin.

 

Kritéria k přijímacímu řízení na obory střední školy

Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějším předpisů, v souladu s Vyhláškou č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovuje tato kritéria přijímacího řízení na obory naší školy.

 

Kritéria k přijímacímu řízení pro obory vyšší odborné školy

Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 93 a § 94 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějším předpisů, v souladu s § 2 vyhlášky č.10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovuje tato kritéria přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání na naší škole.

 

Zveřejnění aktuální zřizovací listiny

Na úřední desce bylo dne 11.1.2016 aktualizováno úplné znění zřizovací listiny školy ke dni 1.1.2016.

 

Nabidka volných míst pro jednotlivé nabízené obory přijímacího řízení

Škola dne 6.1. 2016 zveřejňuje nabídku volných míst pro jednotlivé nabízené obory pro 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníků školního roku 2016/17. Termín podávání přihlášek pro 1. kolo je 15.3.2016 a pro nástavbové obory 20.3.2016. Přihlášky je možné zasílat poštou na adresu školy nebo odevzdávat osobně v sekretariátu školy (vchod A).

 

Vánoční prázdniny 2015

Letošní rok připadají vánoční prázdniny na termín od středy 23.12.2015 do pátku 1.1.2016. Výuka tedy bude pokračovat od pondělí 4.1.2015 podle rozvrhů na LICHÝ týden. Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016. Tým COP

 

AKTUALITY

06.12.2018

SALZBURG Hangár 7

 
06.12.2018

Přednáška - mezinárodní soutěž ve stavbě modelů

 
27.11.2018

Ars Electronica Center

 
20.11.2018

Den studentem na FM VŠE

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.