Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => uredni-deska [3] => dulezite-informace-306.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Důležité informace !!! | Copsu

www.copsu.cz :: Důležité informace !!! (14.08.2020 - 11:13)

 
 

Důležité informace !!!

 
Úvodní stránka   Úřední deska > Důležité informace !!!

‹‹ zpět

Informace pro maturanty, studenty končících ročníků a zájemce o studium

 

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?


NOVÉ VÝZVY A PRAVIDLA MŠMT
 

Objasnění situace kolem maturit 2020 ředitelkou školy

INFORMACE K MATURITÁM 2020

 

 

Evaluace výsledků vzdělávání za 2. pololetí
pro maturanty a končící ročníky


Organizace závěrečných zkoušek žáků 3. ročníků
oborů vzdělávání L0+H (Covid19)


Ministerstvo školství vypracovalo plán, podle kterého by se žáci a studenti mohli navrátit
do škol, pokud se budou snižovat
počty nakažených koronavirem.

  • Do konce července se výuka v plném rozsahu do škol nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně,
    uvedl ministr školství Robert Plaga ,
  • Od 11. května budou moci v případě pozitivního vývoje epidemie do školy studenti posledních ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Znovu to ale nebudou celé třídy a studenti se budou moci s vyučujícím potkat jen kvůli přípravě na maturitu či absolutorium.
  • Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích budou moci probíhat nejdříve 
    od 1. června. Stejný termín platí také pro praktické vyučování na středních a vyšších odborných školách. Řídit se bude stejnými podmínkami jako školní skupiny.

 

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství
VÍCE INFORMACÍ na www.msmt.cz

 

Zákon upravující pravidla přijímaní ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání byl vyhlášen ve Sbírce zákonů / 25. března 2020

 

Jednotná přijímací zkouška

Na základě ustanovení tohoto zákona proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví termín konání zkoušky po rozhodnutí o obnovení výuky ve školách a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %, v případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej zveřejní na svých internetových stránkách.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem na základě § 35 tohoto zákona.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Konkrétní termín stanoví ředitel školy. V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení závěrečné zkoušky bude provedeno náhradním způsobem na základě § 42 tohoto zákona.

Znění zákona a informační materiál MŠMT k tomuto zákonu najdete zde:

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/382-ve-sbirce-zakonu-byl-vyhlasen-zakon-upravujici-zvlastni-pravidla-prijimani-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-a-ukoncovani-stredniho-vzdelavani

Soubory ke stažení

Dopis pro maturanty a rodiče 191 kB stáhnout
Hodnocení maturitních zkoušek 635 kB stáhnout
Vyhláška MŠMT 1 238 kB stáhnout
Evaluace výsledků vzdělávání za 2. pololetí pro maturanty a končící ročníky 488 kB stáhnout
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.