Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => uredni-deska [3] => informace-k-maturitnim-zkouskam.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Informace k maturitním zkouškám | Copsu

www.copsu.cz :: Informace k maturitním zkouškám (16.01.2021 - 01:23)

 
 

Informace k maturitním zkouškám

 
Úvodní stránka   Úřední deska > Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Maturita 2020 / 2021
Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném
od 1. 10. 2020, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

SPOLEČNÁ ČÁST

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika.
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky,
pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí buď cizí jazyk, nebo matematiku.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem
se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován,
a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník
středního vzdělávání.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, ale stávají se zkouškami profilové části.


PROFILOVÁ ČÁST

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 stanovila ředitelka školy v souladu s uvedenými právními předpisy pro jednotlivé obory nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení. K jednotlivým zkouškám byla schválena témata.

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část
maturitní zkoušky úspěšně.

 

Přehled maturitních zkoušek
Přehled maturitních zkoušek

Důležité termíny k maturitní zkoušce jaro 2021:


V nejbližší době bude zveřejněn tzv. Maturitní kalendář 2021. Poté budou doplněny ostatní termíny.


1. 12. 2020                   Odevzdání přihlášky k MZ JARO 2021

6. 4. 2021                     Písemná práce z českého jazyka a literatury

23. 4. 2021                   Písemná práce z anglického jazyka

7. – 20. 4. 2021             Praktické zkoušky

30. 4. 2021                   Vysvědčení za 2. pololetí

3. - 7. 5. 2021               Didaktické testů společné části MZ a výběrové zkoušky matematika rozšiřující

 17. 5.  – 10. 6. 2021      Ústní zkoušky profilové části MZ


Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích, odpovědi na časté dotazy, aktuální informace a jiné jsou k dispozici na www.novamaturita.cz
 

 


 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.