Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => uredni-deska [3] => informace-k-maturitnim-zkouskam.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Informace k maturitním zkouškám | Copsu

www.copsu.cz :: Informace k maturitním zkouškám (20.09.2020 - 10:56)

 
 

Informace k maturitním zkouškám

 
Úvodní stránka   Úřední deska > Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Zkušební období PODZIM 2020

 

 • Přihlášky k podzimnímu termínu musí být podány do 25. července 2020 (Kancelář školy).
 • Vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
  je pro podzimní zkušební období nutné odevzdat také do 25. července 2020. Neodevzdá-li žák
  do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů
  ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.
 • Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky
  v podzimním zkušebním období roku 2020: 

  Didaktický test český jazyk a literatura - 2. září 8:30
  Didaktický test anglický jazyk – 2. září 12:30
  Didaktický test matematika - 1. září 12:00
   

Spádová škola: 
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474. 
Pozvánku ke zkoušce obdržíte emailem.

 

Nezapomenout: 

- průkaz totožnosti 
- modrou nebo černou propisku (ne gumovací, ne fix)

 

 

Jednotné zkušební schéma PODZIM 2020

 

PRAVIDLA A TERMÍNY SPOJENÉ S OPRAVNÝMI NEBO NÁHRADNÍMI TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY
V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍM 2020 – viz dokument MŠMT
Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách
a konzervatořích maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020

 

 

Přejeme všem našim maturantům hodně štěstí a úspěchu!

 

 


Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl
u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

SPOLEČNÁ ČÁST

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

 

PROFILOVÁ ČÁST

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 stanovila ředitelka školy v souladu s uvedenými právními předpisy pro jednotlivé obory předměty povinných a nepovinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení:

 

 

Další informace o průběhu, formě a hodnocení státní maturitní zkoušky naleznete na www.novamaturita.cz.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.