Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => uredni-deska [3] => informace-k-maturitnim-zkouskam.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Informace k maturitním zkouškám | Copsu

www.copsu.cz :: Informace k maturitním zkouškám (05.04.2020 - 16:17)

 
 

Informace k maturitním zkouškám

 
Úvodní stránka   Úřední deska > Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl
u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

SPOLEČNÁ ČÁST

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

 

PROFILOVÁ ČÁST

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 stanovila ředitelka školy v souladu s uvedenými právními předpisy pro jednotlivé obory předměty povinných a nepovinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení:

 

Důležité termíny k maturitní zkoušce jaro 2020:

  

    2. 12. 2019           Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce – jaro 2020
                                  
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce
                                               doporučení školského poradenského zařízení.


                                 Nejzazší termín pro podání přihlášky k opravné maturitní zkoušce

                                              Žáci, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku, si musí přihlásit všechny dílčí zkoušky
                                              příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěli nebo které nekonali.


     31.3.2020             Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam
                                   20 vybraných literárních děl

8.4. a 30.4. 2020       Konání písemných prací SČ MZ


 4.5. - 6.5. 2020        Konání didaktických testů SČ MZ a výběrové zkoušky MA+

 

 __________________________________________________________________________________


 

Další informace o průběhu, formě a hodnocení státní maturitní zkoušky naleznete na www.novamaturita.cz.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.