www.copsu.cz :: Informace k maturitním zkouškám (15.10.2019 - 19:42)

 
 

Informace k maturitním zkouškám

 
Úvodní stránka   Úřední deska > Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl
u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

SPOLEČNÁ ČÁST

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

 

PROFILOVÁ ČÁST

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 stanovila ředitelka školy v souladu s uvedenými právními předpisy pro jednotlivé obory předměty povinných a nepovinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení:

 

Důležité termíny k maturitní zkoušce jaro 2020:

V nejbližší době bude zveřejněn tzv. Maturitní kalendář 2020. Poté budou doplněny ostatní termíny.


    2. 12. 2019                    Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce – jaro 2020

                                                         Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce 
                                                          doporučení školského poradenského zařízení.

8.4. a 30.4. 2020               Konání písemných prací SČ MZ.

 4.5. - 6.5. 2020                 Konání didaktických testů SČ MZ a výběrové zkoušky MA+.

 

 __________________________________________________________________________________


 

 

Další informace o průběhu, formě a hodnocení státní maturitní zkoušky naleznete na www.novamaturita.cz.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.