Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => uredni-deska [3] => informace-k-maturitnim-zkouskam.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Informace k maturitním zkouškám | Copsu

www.copsu.cz :: Informace k maturitním zkouškám (26.09.2021 - 00:34)

 
 

Informace k maturitním zkouškám

 
Úvodní stránka   Úřední deska > Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022

 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 
maturity 2021/2022

Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 15. 10. 2020, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

SPOLEČNÁ ČÁST

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí buď cizí jazyk, nebo matematiku.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, ale stávají se zkouškami profilové části.

 

PROFILOVÁ ČÁST

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 stanovila ředitelka školy v souladu s uvedenými právními předpisy pro jednotlivé obory nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení. K jednotlivým zkouškám byla schválena témata.

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně.

  • Hodnocení maturitních zkoušek profilové části
  • Seznam literárních děl k ústní části MZ z ČJL
  • Tiskopis – Vlastní seznam literárních děl
  • Témata povinných zkoušek profilové části
  • Témata nepovinných zkoušek profilové části
  • Pokyny k maturitní práci a její obhajobě

 

Důležité termíny k maturitní zkoušce jaro 2022:

V nejbližší době bude zveřejněn tzv. Maturitní kalendář 2021. Poté budou doplněny ostatní termíny.

 

1. 12. 2021                       Odevzdání přihlášky k MZ JARO 2021

4. 4. 2022                         Písemná práce z českého jazyka a literatury

19. 4. 2022                       Písemná práce z anglického jazyka

5. – 13. 4. 2022                 Praktické zkoušky

29. 4. 2022                       Vysvědčení za 2. pololetí

2. - 5. 5. 2022                  Didaktické testů společné části MZ a výběrové zkoušky matematika rozšiřující

16. 5.  – 10. 6. 2022          Ústní zkoušky profilové části MZ


Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích, odpovědi na časté dotazy, aktuální informace a jiné jsou k dispozici na www.novamaturita.czMaturitní zkouška ve školním roce 2020/2021
PODZIMNÍ TERMÍN Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání
didaktických testů v podzimním zkušebním období
 

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období
od 1. do 20. září 2021.
Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021.


Přihláška k maturitní zkoušce (editovatelný formát)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.