Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => uredni-deska [3] => informace-pro-vsechny-aktualni-313.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
INFORMACE pro všechny - aktuální!!! | Copsu

www.copsu.cz :: INFORMACE pro všechny - aktuální!!! (28.10.2020 - 03:14)

 
 

INFORMACE pro všechny - aktuální!!!

 
Úvodní stránka   Úřední deska > INFORMACE pro všechny - aktuální!!!

‹‹ zpět

Omezení provozu středních škol...

 

pondělí 12.října 2020

 

Vláda omezuje s účinností od 14. října 2020 
do 1. listopadu 2020 provoz středních
a vyšších odborných škol a konzervatoří!


Podrobné informace

 

Tímto nařízením se ruší i praktická výuka, odborný výcvik a pobyt
v domovech mládeže.

Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhu.

Zeleně
vyznačené hodiny: povinné on-line připojení přes Teams (povinná výuka na dálku).
Červeně
a modře vyznačené hodiny: samostudium

Neoznačené hodiny: individuální podklady od jednotlivých vyučujících.

 

Veškeré změny a informace budou pouze na webových stránkách školy, 

doplněny informacemi od třídního učitele!

 

 

čtvrtek 8.října 2020

Přechod výuky na distanční formu


Vláda schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření,
kterými od 12. října omezuje činnost škol.

Vážení žáci,
s odkazem na nouzový stav a prohlášení ministra zdravotnictví bude
od pondělí 12. října 2020 
probíhat veškerá teoretická výuka na dálku.

Praktická výuka a odborný výcvik zůstanou zachovány v normální podobě.

Dle opatření ministra školství budou domov mládeže a školní jídelna fungovat
pouze pro žáky, kteří v daných dnech vykonávají praktické vyučování a přípravu.


Stravování od 12. do 31. října 2020 je pro všechny žáky na distanční formě výuky odhlášené.
Žáci, kteří jsou v daný den na praxi mají stravu přihlášenou.

 

V přiloženém souboru (zde) naleznete upravený rozvrh.

Zeleně vyznačené hodiny: povinné on-line připojení přes Teams (povinná výuka na dálku).

Červeně vyznačené hodiny: povinná praxe v dílnách.

Modře vyznačené: jednodenní praxe (dobrovolná).

Neoznačené hodiny: individuální podklady od jednotlivých vyučujících.

 

 


středa, 30. října 2020

Omezení pro střední, vyšší a vysoké školy / od 5. října 2020

 

Oznámený přechod výuky školy na distanční formu od pondělí 5.10.2020 vyhlášený
na základě mimořádného opatření Ministerstvem školství se ruší!

Krajský úřad jako zřizovatel školy oznámil škole 1.10.2020 (v 10:00 hodin),
že celý Jihočeský kraj spadá do zeleného semaforu a tudíž bude
od 5.10.2020 probíhat u všech tříd řádná prezenční výuka ve třídách školy
dle platného rozvrhu.

Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám s uzavíráním škol žádá škola všechny žáky, aby respektovali,
že jediným zdrojem informací o změnách forem výuky ve škole budou www stránky školy
doplněné osobní informací od třídního učitele. Na jiné zdroje informací prosím neberte zřetel!

_______________________________

 Naše škola uzavřená není a výuka probíhá dle rozvrhu.

O změnách ve výuce budou žáky informovat třídní učitelé.
_______________________________

 

Čtyři kraje nechají školy otevřené


Vláda od 5. do 18. října 2020 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19,
na základě vyhlášeného nouzového stavu. Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob
ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Na území hlavního města Prahy
a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené,
bude od 5. do 18. října 2020 omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude v těchto krajích zakázána osobní přítomnost
studentů na výuce. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti.

V souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl Jihočeský kraj označen podle platného
semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu
omezení zpěvu a sportovních činností ve školách... .

V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy)Roušky

úterý, 15. září 2020

Opatření proti šíření koronaviru v Jihočeském kraji se opět zpřísní. Bezpečnostní rada kraje dnes rozhodla opovinném nošení roušek na školách. Zároveň se změní testování u osob, kterým byla nařízena karanténa.
Obě nařízení budou platit od pondělí 21. září.
 

„Roušky budou nutné na druhém stupni základních škol, na středních a vysokých školách. A to nejen při pohybu po chodbách, ale také v průběhu výuky shrnula hejtmanka Ivana Stráská.
 

Nová opatření se dotknou také osob v karanténě. Osobám, kterým byla nařízena karanténa po významném kontaktu s nakaženým a jsou bez příznaku onemocnění, nebude výtěr prováděn hned na začátku karantény, ale postačí provést tento test až desátý den, kdy se případná nákaza v testu opravdu potvrdí,“ dodala hejtmanka.
 

Bezpečnostní rada kraje v úterý 15. září na svém jednání rozhodla
o dalších mimořádných opatřeních - VIDEO
 

______________________________________ 


Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol
a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí
tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí
nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme
v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat
(zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).


Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol se vztahuje
na internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo žáky nebo studenty.

 

Mimořádné opatření 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.