Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => uredni-deska [3] => testovaci-centrum-cop-316.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Testovací centrum COP | Copsu

www.copsu.cz :: Testovací centrum COP (25.09.2021 - 22:31)

 
 

Testovací centrum COP

 
Úvodní stránka   Úřední deska > Testovací centrum COP

‹‹ zpět

Testování na COVID-19 / koronavirus SARS-CoV-2

 

Testování žáků a zaměstnanců VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
na přítomnost viru SARS-CoV-2 


Testovací centrum ukončuje svůj provoz 25. května 2021 v 10:00 hod.

Od středy 26. května se testují žáci jedenkrát týdně. Testování provádí třídní učitel první hodinu
dle platného rozvrhu třídy, která bude v Bakalářích označena jako hodina třídnická.
Výjimkou je odborný výcvik, kde bude testování probíhat ve vymezených prostorech u dílen.
Testování všech žáků proběhne v tyto dny: 26.5., 31.5., 7.5., 14.5., 21.5. a 28.5.2021Od 3. 5. 2021 je školám
 a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu.

Sjednocuje se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi,
žáky nebo studenty, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti.
Všechna mimořádná opatření jsou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví.


Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školyvydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

 

Testovací centrum pro žáky a zaměstnance:

-          tělocvična v budově D (Budějovická 421, vchod D)

-          tělocvična v budově E (Pionýrů 499)

Provoz testovacího centra denně od 6:30 do 9:30. Dobu testování si není třeba rezervovat.

Veškeré informace k testování podá Mgr. Jana Brcková – tel. 607 089 007.

Testování je povinné pro žáky účastnící se prezenčních skupinových konzultací, přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek a dalších povolených prezenčních forem výuky dle aktuálních pokynů MŠMT, není povinné pro individuální konzultace.

Po absolvování testu obdrží žák/zaměstnanec potvrzení o výsledku testu. Vstup do budov školy je podmíněn negativním testem na přítomnost COVID-19.

Důležité: Testování ve školách je jen pro bezpříznakové (žáky i pedagogické pracovníky).
Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19,
měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Kdo se testovat nemusí: 

  • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  • Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Žáci a zaměstnanci, kteří se dle výše uvedených bodů testovat nemusí, doloží u vstupu do testovacího centra náležité dokumenty.

 

EDU.CZ testování


Preventivní testování se ve školách


Soubory ke stažení

testování žáků 448 kB stáhnout
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.