Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => uredni-deska [3] => vzdelavaci-moduly-seminar-na-uradu-vlady-299.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Vzdělávací moduly - seminář na Úřadu vlády | Copsu

www.copsu.cz :: Vzdělávací moduly - seminář na Úřadu vlády (13.07.2020 - 12:30)

 
 

Vzdělávací moduly - seminář na Úřadu vlády

 
Úvodní stránka   Úřední deska > Vzdělávací moduly - seminář na Úřadu vlády

‹‹ zpět

COPka vsází na vzdělávací moduly již přes 25 let

 Vzdělávací moduly stále máme, a co dál?

Odborné vzdělávání je dlouhodobě vystaveno velkému tlaku a snahám modernizovat praktické vyučování tak, aby odráželo požadavky trhu práce. Každý jistě vnímá, jakým tempem se díky zavádění
nových počítačových technologií mění pracovní prostředky firem a požadavky na pracovníky.
Oprávněná očekávání zaměstnavatelů a firem však na školách narážejí na zdánlivou neochotu k dynamickým změnám odborných kompetencí absolventa. Ale školy řeší dilema, jak nastavit proporce svého ŠVP tak, aby jejich žáci byli úspěšní u maturity a zároveň naplnili svými praktickými dovednostmi požadavky zaměstnavatelů.
Z tohoto pohledu je to
situace vlastně neřešitelná a školy obvykle musí volit kompromis.
Jako škola jsme už dávno pochopili, že paměť sama není vysvědčením vzdělanosti, že vědomosti
nejsou cílem, ale prostředkem rozvoje žákovy osobnosti. To vede k reformním koncepcím
vyučování s důrazem na učení se činností. Do procesu vyučování a učení je tak vnášena dynamika
a řešení problémů, v návaznosti na dialog se sociálními partnery školy a žáka, především se
zaměstnavateli.
S tímto cílem jsme prošli snad všechny projekty od 90. let, které se snažily modernizovat odborné
vzdělávání. I v odborné literatuře (UN 36/2019) se uvádí, že naše škola byla a je zřejmě jediná, která
již přes 25 let vsází na vzdělávací moduly. A jaký byl vývoj?
Nejdříve nám modulové strukturování obsahu výuky přineslo zcela nový prvek, a tím byla orientace
na výstupy, které jsou jasně definované a měřitelné. Změny cílů přinesly i jiný pohled na možnosti
motivace a organizace výuky. Vytvořili jsme spoustu vzdělávacích modulů, které byly základem
jednotlivých vzdělávacích programů, a zjistili jsme, že modularizace umožňuje větší prostupnost
a zejména možnost nabídnout modul jako článek vzdělávací stavebnice zaměstnavatelům, jako prvek
společné cesty k cílovým odborným kompetencím absolventa „na míru“.
Díky dlouhodobé komunikaci se zaměstnavateli jsme zjistili, že výstupy ze ŠVP jsou pro ně příliš
široké a v praxi pro ně znamenají, že absolventi stejného oboru z odlišných škol mají i odlišné odborné
kompetence a nezaručují jim úžeji požadovanou profesní dovednost. To byl pro nás impulz
zpracovat „certifikované moduly“, které nesou parametry konkretizované dovednosti, požadované
dílčí výstupy a požadavek splnit stanovená kritéria alespoň na 66 % (klasifikace 3), přičemž žádné
z kritérií nesmí být hodnoceno jako nedostatečné.
A zaměstnavatelé konečně mohli vybírat absolventy podle své specifikace.
A to už byl jenom krůček k současným snahám propojit počáteční odborné vzdělávání s celoživotním
učením. Nejen, že nám, jako certifikované osobě, moduly umožňují skládat vzdělávací programy
„na míru“ v rámci přípravy žadatelů o získání profesních kvalifikací, ale postupně jsou i prvkem propojení NSK se školním kurikulem. Konkrétně jsme jako první krok zavedli implementaci požadavků
standardů NSK přímo do výstupů certifikovaných modulů, kde již využíváme kódy i náplně vybrané
profesní kvalifikace. Tím naplňujeme ŠVP a současně absolventům garantujeme, že získanou odbornou
kompetenci mohou efektivně využít v rámci svého celoživotního učení.
Takže jsme hrdi na to, že jsme neopustili tuto cestu, která je pro nás zárukou dalšího rozvoje a zejména propojení vzdělávání se světem práce.

Miloš Blecha,
Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí


Soubory ke stažení

502 kB stáhnout
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.