www.copsu.cz :: Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků (19.08.2019 - 10:27)

 
 

Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků

 
Úvodní stránka   Žáci a rodiče > Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků

Pár zajímavých a důležitých informací pro žáky prvních ročníků.

Zajímavé informace

 

Jistě jste si všimli, že škola je poměrně velká a rozsáhlá. Hospodaříme s majetkem tohoto areálu, máme strojírenské, elektrotechnické dílny a dva internáty v ulici Pionýru zde v SÚ.

 

Za zmínku stojí též naše Informačně vzdělávací středisko, kde nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé a pomáháme též nezaměstnaným s uplatnění na trhu práce. Další budova školy se nachází v Táboře (ka Kopečku) v ulici A. Kančeva. Tam jsou nejen učebny, ale i posluchárny, domov mládeže a ubytovna pro cizí hosty. Finanční prostředky na hospodaření získáváme od našeho zřizovatele, jímž je Jihočeský kraj, dále ze stravování, ubytování hostů o prázdninách, pronájmů a z projektů EU.

 

Jak jste si všimli, prostředí školy je velmi moderní a čisté. Neustále vybavujeme dílny novými stroji, učebny interaktivními tabulemi, počítači apod. Nedávno získal celý areál novou fasádu a nové osvětlení v učebnách. Minulý rok proběhla rekonstrukce tělocvičny, nyní budujeme nové dílny.

To vše s jediným cílem, aby jste se (Vy žáci) u nás cítili dobře a aby Vás studium bavilo.

 

Při výuce klademe důraz na přiblížení se co nejvíce k pracovnímu prostředí, tak aby pro Vás byl přechod
do skutečného světa práce co nejjednodušší.


Chovejte se tedy k našim a teď již i vašim prostorům a vybavení šetrně a ohleduplně.


Důležité informace - stravování, ubytování, docházka
a adaptační kurzy.

Tyto informace jste již obdrželi společně s oznámením o přijetí.


Cenu stravného máte v informacích uvedenou, s tím že ubytovaní žáci musí odebírat všechna jídla - tedy  snídaně, obědy večeře. Na výběr máte ze tří jídel, jídlo číslo jedna máte automaticky, dvojku nebo trojku si můžete navolit do 14ti hodin předchozího dne. Pro ty z Vás, kteří mají bezlepkovou dietu, u každého jídla je  uvedeno, zda obsahuje či neobsahuje lepek. Stravu si můžete vybírat přes
objednávkový panel u pokladny hned vedle jídelny nebo i na internetu na www.strava.cz.


Podrobné informace ke stažení

 

Úhrada zálohy za stravu a ubytování nejpozději do 25. srpna !
V případě problému se zaplacením celé zálohy, je možno ji rozložit do několika splátek.


Stravování, event. ubytování Vám pak budeme inkasovat vždy 6. pracovní den následujícího měsíce (dle skutečnosti minulého měsíce). Zřiďte si tedy prosím svolení k inkasu u Vašeho peněžního ústavu.

K tomu, aby žáci mohli chodit na jídlo slouží čipová identifikační karta. Tu rozdají třídní učitelé.
Díky této kartě je umožněn i vstup do školy a evidence docházky. Cena karty je 50 Kč.

 

Adaptační kurzy se budou konat dle rozpisu pro jednotlivé třídy.
Více informací k zahájení školního roku

 

Rodiče, nezapomeňte dětem zaplatit AK ještě před jeho zahájením.

V případě jakýchkoliv dotazů k platbám za stravu  a ubytování
se obracejte na naši pokladní paní Novákovou - email: novakova2@copsu.cz, tel.: 381 407 108


Kontakty na ostatní pracovníky školy


Přejeme Vámi hodně studijních úspěchů, ať Vás obor, který jste si zvolili, baví a najdete v něm takovou zálibu,
že se Vám jednou práce stane koníčkem.

 


COP

AKTUALITY

04.07.2019

Jaderná maturita jaro 2019

 
02.07.2019

Maturitní a závěrečné zkoušky PODZIM 2019

 
17.06.2019

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

 
14.06.2019

Volná místa

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.