Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => zajemci [3] => prijimaci-rizeni-informace.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Přijímací řízení | Copsu

www.copsu.cz :: Přijímací řízení (24.11.2020 - 00:39)

 
 

Přijímací řízení

 
Úvodní stránka   Zájemci > Přijímací řízení

Základní informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělávání 

ve školním roce 2020/21 

 

 Ředitelka VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 135/2020Sb. (Covid19)   vyhlašuje druhé kolo přijímacího  řízení  pro obory středního vzdělání a stanovuje jednotná  kritéria přijímacího řízení.

 

Počty přijímaných žáků ve 2. kole přijímacího řízení podle oborů:

Přihláška se podává na tiskopise stanoveném MŠMT ČR a musí obsahovat náležitosti uvedené v §1, vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění. Lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu je požadováno pro všechny výše uvedené obory s výjimkou nástavbového studia, u kterého lékařské potvrzení není podmínkou splnění kritérií přijímacího řízení. 
 

Termín podání  přihlášek ke studiu:                        do 30. června 2020 

Školní přijímací zkouška – forma pohovoru:            8. července 2020 

Náhradní termín zkoušky:                                       dle domluvy    

Nahlédnutí do spisu správního řízení:                     8. července 2020 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:                    9. července 2020 

Kritéria přijímacího řízení:                                        viz příloha  

Odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů:   nejpozději do 16. července 2020 

Učební obory:      Školní přijímací zkouška se nekoná - přijetí dle stanovených kritér

 


Výsledková tabulka dle bodů_maturitní obory 2020/2021

 

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí VOŠ 2020/21

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání
může uchazeč podat dvě přihlášky.

Na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí.
Na tutéž školu lze podat obě přihlášky,
pokud se uchazeč hlásí do různých oborů vzdělání.

 Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore nebo si můžete
předvyplněné přihlášky stáhnout zde.

AKTUALITY

19.11.2020

INFORMACE pro všechny - aktuální!!!

 
19.11.2020

Přihlášky k maturitě JARO 2021

 
12.11.2020

Jan Amos Komenský

 
08.11.2020

Třídní schůzky podzim - ZMĚNA

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.