Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => zajemci [3] => prijimaci-rizeni-informace.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Přijímací řízení | Copsu

www.copsu.cz :: Přijímací řízení (08.05.2021 - 02:39)

 
 

Přijímací řízení

 
Úvodní stránka   Zájemci > Přijímací řízení

Základní informace k přijímacímu řízení

 

Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení

Upozornění pro uchazeče o studium konající školní přijímací zkoušku

 

Změny v přijímacím řízení 

Na základě nepříznivého vývoje epidemiologické situace vydalo MŠMT Opatření obecné povahy čj. čj. MSMT-4337/2021-6  ze dne 15.3.2021  pro konání přijímacích zkoušek, kterým  se mimo jiné mění termíny pro první řádný a náhradní  termín státních přijímacích zkoušek. 

V návaznosti  na tyto změny se posouvají na naší škole i termíny ŠPZ (školní přijímací zkoušky) takto:

  

Školní přijímací zkouška: 

Původní řádný termín:             14. 4. 2021 a 15. 4. 2021          Nový termín:     5. 5. 2021 a 6. 5. 2021 

Vyhlášení výsledků PZ:             28. 4. 2021                              Nový termín:    19. 5. 2021 

Zápisový lístek do:                   12. 5. 2021                              Nový termín:     2. 6. 2021

  

Náhradní řádný termín:          14. 5. 2021 a 15.5. 2021           Nový termín:     4. 6. 2021 a 7. 6. 2021 

Vyhlášení výsledků PZ:                                                            Nový termín:    14. 6. 2021 

Zápisový lístek do:                                                                  Nový termín:    28. 6. 2021

  

Uchazeči konající přijímací zkoušku obdrží nové pozvánky nejpozději 14 dní před zkouškou.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení i pro uchazeče nekonající školní přijímací zkoušku: 19. května 2021


Dle rozhodnutí ředitelky školy se  NEBUDE KONAT
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
 
na vybrané obory vzdělávání.
(rozhodnutí ředitelky školy)


Školní přijímací zkouška se NEKONÁ v těchto oborech studia
Obory, kde se školní přijímací zkouška formou ústního pohovoru BUDE KONAT


Všichni uchazeči obdrží vnejbližších dnech dopis s termíny
konání ústní zkoušky a jejím obsahem.Kritéria přijímacího řízení na obory středního vzdělání pro školní rok 2021/2022
Dodatek - kritéria přijímacího řízení pro obory L0+H

 


 
Více informací MŠMT

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání
může uchazeč podat dvě přihlášky.

Na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí.
Na tutéž školu lze podat obě přihlášky,
pokud se uchazeč hlásí do různých oborů vzdělání.

Krátké video - PŘIJÍMAČKY A INFORMACE O ŠKOLE

Přijímačky a informace o COPce

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání
pro školní rok 2021/22

 

 Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore nebo si můžete
předvyplněné přihlášky stáhnout zde.

AKTUALITY

06.05.2021

Interreg - profesní flexibilita a její implementace

 
06.05.2021

SOČ – 2 přímé postupy COPky na republiku

 
29.04.2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 
29.04.2021

Krajská soutěž v programování 2021 ON-LINE

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.