Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => en [2] => study-courses-offer [3] => university-education [4] => faculty-of-electrical-engineering-ctu-in-prague.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Faculty of Electrical Engineering CTU in Prague | Copsu

www.copsu.cz :: Faculty of Electrical Engineering CTU in Prague (24.05.2022 - 07:15)

 
 

Faculty of Electrical Engineering CTU in Prague

 
Main page   Study courses offer > University education > Faculty of Electrical Engineering CTU in Prague

ČVUT FELInformace o studiu paralelního 1. ročníku Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze realizovaném v Centru odborné přípravy Sezimovo Ústí

V  Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze nabízí zájemcům o studium možnost absolvovat studium prvního ročníku bakalářského studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika nejen v Praze, ale i na detašovaném pracovišti v Sezimově Ústí. Studenti si tak mohou vybrat, kde absolvují první ročník tohoto programu. Další ročníky studia pokračují v Praze.

Proč studovat FEL v Sezimově Ústí?

 • přiblížení vysokoškolského studia technického směru pro dojíždějící studenty
 • jistota získání ubytování
 • možnost získání ubytovacího stipendia
 • výrazné snížení nákladů na studium
 • měkčí start studia na vysoké škole
 • očekávaná vyšší úspěšnost dokončení prvního ročníku
 • menší změny sociálního prostředí ve srovnání se studiem v Praze
 • příjemné prostředí vhodné (nejen) pro studium

Co můžete v Sezimově Ústí studovat?

Program: Komunikace, multimédia a elektronika, v němž se od druhého ročníku můžete specializovat na obory:

 • Aplikovaná elektronika
 • Komunikační technika
 • Multimediální technika
 • Síťové a informační technologie

Co můžete od studia čekat?

 • stejné standardy výuky, studijní nároky a požadavky na studenty jako jsou v Praze
 • kvalitní výuku i učitele
 • moderní posluchárny a učebny vybavené kvalitní audiovizuální a výpočetní technikou
 • pokračování studia ve druhém a třetím ročníku v Praze

Kdo může studovat v Sezimově Ústí?

každý student, který bude přijat k prezenčnímu studiu na Fakultě elektrotechnické ČVUT do studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika a vyplní "prohlášení k přihlášce"

Jak se přihlásit ke studiu v Sezimově Ústí?

 • prvním krokem je podat přihlášku ke studiu na Fakultě elektrotechnické do studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika , a to nejpozději do 31.3.2012
 • zároveň vyplňte "prohlášení k přihlášce"a pošlete je poštou, nejlépe spolu s přihláškou ke studiuv
 • ýjimečně lze samotné prohlášení zaslat i později, nejdéle však do 30.6.2009 na adresu: Pedagogické oddělení ČVUT FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6
 • studium se otevírá pro 35 - 40 zájemců

Jak probíhá přijímací řízení?

 • podmínky přijímacího řízení jsou pro všechny uchazeče o studium na FEL ČVUT v Praze shodné
 • k přijetí na FEL není vždy nutné skládat přijímací zkoušky; pouze u programů, kde nastane převis zájmu, píší uchazeči přijímací test z matematiky, který obsahuje znalosti na úrovni všeobecné větve gymnázia. V případě velmi dobrých studijních výsledků můžete být přijati bez přijímací zkoušky i při převisu zájmu o konkrétní program. Vždy budete včas informováni, zda přijímací zkoušky budete, či nebudete muset absolvovat. Na zkoušku budete pozváni písemně, přesně se dozvíte, kdy a kam se máte dostavit
 • veškerá administrativní agenda se vyřizuje prostřednictvím Pedagogického oddělení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

A co dál?

 • po absolvování prvního ročníku v Sezimově Ústí je pro studenty připraveno pokračování bakalářského studijního programu v Praze
 • po úspěšném dokončení bakalářského studia je možné v Praze pokračovat v jednom z magisterských programů, které FEL nabízí; vzhledem k předchozímu zaměření se nabízí pokračování ve navazujícím magisterském programu Komunikace, multimédia a elektronika s obory:
  • Sítě elektronických komunikací
  • Multimediální technika
  • Elektronika
  • Bezdrátové komunikace

Děkan promine přijímací zkoušky všem uchazečům o studium v tomto vzdělávacím programu.

Více informací naleznete na:
http://www.fel.cvut.cz
http://www.budit.cz

nebo

Ing. Hana Petrů, VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
Telefon : 381 407 402, e-mail: petru@copsu.cz

NEWS

19.05.2017

Our Students Passed Nuclear Graduation Exam

 
09.05.2017

The Peri-urban Camp Offer

 
09.05.2017

The Excursion in the Nuclear Power Plant of Temelín

 
27.04.2017

The Students´Success in the Regional Round of SOČ

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, All rights reserved.